LIMIS Development BV

LIMIS combineert specifieke medische kennis met markt en business relevantie naar innovatieve nieuwe technieken, producten en concepten. Hierbij werkt LIMIS per project samen met verschillende marktpartijen, zoals specialistische bedrijven, zorginstellingen, HBO-instellingen en universiteiten.

Website: http://www.limis.org/nl