Vuur zonder rook in Ureterp

  • zaterdag 17 september 2016

Een avond over niet-roken, op een vrijdagavond, in Ureterp. Hoeveel mensen zouden daarop afkomen? Tot mijn positieve verrassing trof ik een zaal vol inwoners aan. Ik schat zo’n 80 mensen. 

Voor de troepen stond huisarts Hilly ter Veer. Ten onrechte onzeker over haar spreken in het openbaar, want ze wist goed neer te zetten wat haar ambitie is: het hele dorp rookvrij. Ze krijgt daarbij onder andere steun van verslavingsarts Robert van de Graaf, die zich ontwikkeld heeft tot serial-rookvrij-maker van gebouwen en instellingen. En GGD Fryslân veteraan Bert Soenveld, die mij bij binnenkomst meteen een oranje ‘stoptober’ bandje overhandigde. 

Maar minstens zo belangrijk was de brede aanwezigheid van sleutelfiguren in het dorp: de sportclub, de school (basis en middelbaar), de zorg (van huisarts tot gynaecoloog), de horeca en zelfs de sigarenzaak. Er ontspon zich een mooi gesprek over het recht zelf keuzes te maken - verwoord door een van de aanwezige zestienjarigen; de neiging om rokers in het verdomhoekje te zetten; de vraag of voorlichting voldoende is. En de vraag is uiteindelijk: hoe krijg je voldoende draagvlak om een heel dorp rookvrij te krijgen. 

"Laat alle Eredivisieclubs in oktober spelen met een Stoptober-logo op het shirt" 

Gerard Kemkers

Zoals met zoveel complexe vraagstukken, is er niet één oplossing, maar gaat het om een combinatie van zaken. In de openbare ruimte zul je gebieden moeten markeren die rookvrij zijn, waardoor je ook het gesprek aan kunt gaan met mensen die toch roken. Voorlichting focussen op de groep waar de meeste mensen beginnen met roken: rond de 13 jaar. Mensen die willen stoppen met roken moeten ondersteund worden met effectieve hulpmiddelen. Er zijn weinig rokers die het redden op rookkracht. En gastspreker Gerard Kemkers verwoordde terecht: je hebt ook rolmodellen nodig die het goede voorbeeld geven. “Ik zou het heel sterk vinden als de KNVB tijdens ‘Stoptober’ alle eredivisieclubs laat spelen met een stoptober-logo op het shirt”.  

www.rookvrijegeneratie.nl
www.rookvrijegeneratie.nl

Ureterp wil het eerste rookvrije dorp in Nederland worden. Ik denk dat ze een goede kans hebben, omdat alle spelers die je daarvoor nodig hebt op hun vrije avond mee komen praten. En de handen uit de mouwen steken. 

Welk dorp volgt?