"Stel gezondheidsbeleid niet uit tot morgen of later"

  • maandag 23 maart 2015

De mens is niet in de wieg gelegd voor veranderingen in de verre toekomst. Bij een acuut probleem zijn we beter in staat om te handelen, dan wanneer er een groot vraagstuk van verre op ons afkomt. In het dagelijks leven zijn we bijvoorbeeld meer bezig om niet onder een bus te komen dan met de vraag wat het effect van een bepaalde leefstijl op latere leeftijd is.

Als we naar politieke besluitvorming kijken, zien we hetzelfde gebeuren. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem met grote consequenties voor toekomstige generaties. Maar ondanks eindeloos gepraat komt er maar geen vaart in de oplossingen. Ontstaan er acute situaties, dan is er veel meer mogelijk. Kijk maar naar de zakjes met vloeibare producten die je bij de security check moet laten zien op elke luchthaven. Dit naar aanleiding van een incident tijdens een vlucht tussen Amsterdam en Detroit in 2009.

Het is vanzelfsprekend van belang dat er wordt ingegrepen bij direct gevaar. Maar eenzelfde kordaatheid is welkom wanneer je ziet hoeveel mensenlevens er op het spel staan als het gaat om overmatig rook-, drank-, en eetgedrag. ‘Iedereen denkt erover de wereld te veranderen maar niemand denkt erover zichzelf te veranderen’ schreef Leo Tolstoj ooit. Dat is de crux bij een thema als Healthy Ageing. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezondere en actievere bevolking maar dat vraagt bewustzijn over het belang hiervan en het maken van andere persoonlijke keuzes in het leven. Dat is vaak weer afhankelijk van je omgeving en persoonlijke omstandigheden. 

Ik ben er trots op dat in Noord-Nederland vele bedrijven, onderwijs-, kennis-, zorginstellingen en overheden onder de vlag van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) samen aan oplossingen werken op het gebied van gezond en actief ouder worden. Zij ontwikkelen producten, diensten en concepten zoals apps, games en zorgprogramma’s die bijdragen aan de gezondheid op verschillende momenten in een mensenleven. De thema’s voeding, bewegen, gezondheidsvaardigheden, een gezonde werkomgeving, een gezonde leefomgeving (architectuur) en wellness staan daarbij centraal. Het HANNN faciliteert een innovatief ecosysteem rondom een maatschappelijk vraagstuk. Zo ontstaat een samenwerking die alle mogelijke sectoren doorkruist en door alle partijen wordt gedragen. Samen leveren we een bijdrage aan de toekomst van de gezondheid; met de blik op morgen en de blik op later. Want we moeten nu oplossingen vinden voor structurele problemen waar we in de komende decennia mee te maken krijgen.

Dit artikel is ook gepubliceerd in de Healthy Ageing Krant 2015, deze kunt u hieronder terugvinden: 

Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)