Raad van Toezicht HANNN verwelkomt Angeline van Dijk

donderdag 5 december 2019

  • HANNN

Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom, is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Daarmee is het toezichthoudende orgaan van de stichting weer op volle sterkte, na het eerdere afscheid van voorzitter Godert van der Poel in verband met het aflopen van zijn zittingstermijn.

Van Dijk maakte in augustus dit jaar de overstap naar Agentschap Telecom en was eerder Algemeen Directeur Arbo en Expertise bij het Zorg van de Zaak netwerk en Divisie Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook vervulde zij diverse functies bij Rijkswaterstaat. HANNN is blij met de expertise die Angeline van Dijk toevoegt aan de Raad van Toezicht: ‘Door haar ruime ervaring en uitgebreide netwerk binnen zowel de zakelijke markt als de overheid is Angeline van grote toegevoegde waarde voor de verdere versterking van de Healthy Ageing beweging in de regio’, aldus HANNN-directeur Daan Bultje.

Van Dijk is ook blij met haar benoeming en heeft affiniteit met speerpunt Healthy Ageing: ‘Gezondheid is veel meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het gaat over geluk, liefde, positiviteit, stijl van leven, medemensen helpen en durven leven met geestelijke en lichamelijke handicaps waardoor iedereen getroffen kan worden. Ik geloof in de kracht van samen en verbonden en de HANNN is een krachtig platform waaruit we de gezondheid van de mensen in onze regio positief kunnen stimuleren en ondersteunen’.

HANNN is een stichting die sinds 2009 bouwt aan een gezonde omgeving die bijdraagt aan meer gezonde jaren. De stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden, met als taak toezicht te houden op het beleid en het functioneren van de directeur. Zij brengen specifieke kennis en expertise mee die aansluiten op de doelstellingen van HANNN.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Eduard Klasen (voorzitter), voormalig lid Raad van Bestuur en decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum en Algemeen directeur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Ad Geerts, Voormalig directievoorzitter van onder meer Rabobank Helmond, Groningen en Drachten.
Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network