Ouderen en educatie: HANNN bij seminar ‘Learning in later life’

zondag 2 december 2018

  • HANNN

Op uitnodiging van Platform Learn for Life nam HANNN onlangs deel aan het 5-daagse seminar ‘Learning in Later Life providing an intergenerational context’ in Larnaca, Cyprus. Dit seminar werd georganiseerd in het kader van het project Ouderen en Educatie wat zich richt op het bevorderen van een leven lang leren.
In Europees verband en met verschillende thema’s werden het interessante, interactieve en leerzame dagen waarbij er natuurlijk veel kennis werd gedeeld!

De Europese samenleving vergrijst. Steeds meer ouderen worden gevraagd actief te blijven op de arbeidsmarkt, in het gezin, onze gemeenschappen en in de bredere samenleving. Alleen door hun kansen te vergroten en te leren hoe ze hun eigen leven en potentieel beter kunnen begrijpen, kan het beste gebruik worden gemaakt van hun ervaringen, vaardigheden en talenten. Met deze bevolkingsverandering is het essentieel dat er harmonie tussen generaties blijft en een beter begrip van wat ouder worden inhoudt. Door ouderen en jongeren bij elkaar te brengen, worden negatieve stereotypen tegengegaan die tussen generaties kunnen ontstaan als ze geen contact met elkaar hebben. Tevens wordt daarmee de sociale cohesie in een gemeenschap versterkt en de isolatie van ouderen tegengegaan. 

Doel van het seminar was een beter begrip te krijgen van de rol van onderwijs in het latere leven met betrekking tot burgerschap en welzijn, betere communicatie tussen generaties en het aanmoedigen van actief ouder worden.

Zowel professionals als vrijwilligers waren aanwezig bij het seminar. In het gemengde gezelschap waren organisaties uit Spanje, Griekenland, Litouwen, Nederland en Cyprus die zich in hun dagelijkse leven op verschillende activiteiten richten.
De organisatie uit Litouwen bijvoorbeeld geeft verschillende soorten onderwijs aan ouderen. Dit varieert van een taalcursus tot computerles. De Spaanse organisatie richt zich daarentegen op het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft hen de benodigde kennis en handvatten om weer een plek op de arbeidsmarkt te veroveren.

Thema's en leerpunten

De waarde van het ouder worden en blijven leren   -   Ouder worden & een vergrijzende samenleving   -   Zelfgestuurd leren en empowerment   -   Werken met intergenerationele groepen   -   Actief burgerschap en sociale participatie   -   Zelfreflectie

Natuurlijk werd er uitgebreid gediscussieerd over deze onderwerpen en een aantal belangrijke punten sprongen eruit:

  • Begrijp dat volwassenen en ouderen serieus genomen willen worden. Leren moet relevant voor hen zijn en daarnaast kan het hun eigenwaarde versterken.
  • Individualiseren in plaats van categoriseren waar mogelijk. Er zijn maar weinig mensen die graag gecategoriseerd willen worden als behorende tot ouderen of tot de oude mensen. Hij of zij voelt zich uniek omdat het leven van die persoon is beïnvloed door verschillende levensgebeurtenissen.
  • Verschillende generaties hebben verschillende ontwikkelingen meegemaakt waaraan ze zich moesten aanpassen. Deze verschillen moeten worden meegenomen in de benadering van iemand. Maak gebruik van hun specifieke kennis en ervaring.
  • Ouder worden: 'je wordt oud als je je realiseert dat de tijd die je voor je hebt, minder is dan de tijd die reeds is verstreken'. Oefeningen in zelfreflectie kunnen nuttig zijn om toekomstige stappen te onderzoeken (wat is belangrijk voor mij, wat zijn mijn dromen, welke toekomst wil ik creëren).
  • Specificeer de doelgroep. Praat niet over oudere volwassenen maar zeg wat je bedoelt: bijvoorbeeld oudere werknemers, oudere vrijwilligers, oudere migranten. Of nog beter, praat over 45+, 50+, 60+, etc.
  • De situatie, het leven en de interesses van vrouwen en mannen verschillen vaak. Het kan daarom goed zijn om speciale activiteiten te organiseren alleen voor vrouwen of alleen voor mannen.
  • Vergrijzende migranten worden vaak geconfronteerd met het behoud van oude culturele tradities. De taal kan een probleem zijn maar ook de ervaring van veroudering kan cultureel anders zijn dan hoe we dit in de westerse cultuur zien. Dit kan een reden zijn om specifieke activiteiten voor oudere migranten te organiseren.

Blijf altijd leren, blijf altijd proberen en probeer jezelf altijd te verbeteren!

Mr. Mallis (84 jaar, inwoner Cyprus en gast tijdens het seminar)

Platform Learn for Life

Wat is Learn for Life? Platform Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen. Dit alles vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.
Meer over Learn for Life leest u op hun website.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail aan allette.snijder@hannn.eu

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network