Hoe is het nu met? Gezond Wonen

maandag 13 januari 2020

  • HANNN

In deze rubriek kijken we vooruit én blikken we terug op HANNN’s programmalijnen. In deze editie: Gezond Wonen

Iedereen wil fijn wonen in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zoveel mogelijk zelf de regie houden en daarin biedt de Coalitie de helpende hand. Aan het woord is projectmedewerker Hanneke Lestestuiver. ‘Wat fijn wonen betekent is voor iedereen anders, maar zaken als: veilig, duurzaam, mooi, comfortabel, gezond en passend bij verschillende levensfases hebben daar direct mee te maken.

De Coalitie Gezond Wonen
De coalitie Gezond Wonen werkt samen met bewoners aan een gezonde woonomgeving. Dit doet de coalitie vanuit de visie dat bewoners de opdrachtgever zijn en gaan daarbij uit van wat bewoners zelf kunnen en willen. Nu en straks. De bedrijven en maatschappelijke organisaties in de coalitie denken mee, lobbyen, ontwikkelen en ontwerpen om de omgeving van deze mensen levensloopgeschikt te maken’.

Samenwerken
De coalitie werkt samen met bewoners om mooie initiatieven te ondersteunen die zij in hun dorpen zijn gestart om hun woningen en gemeenschappen levendig, gezond, economisch sterk en sociaal te maken en knelpunten weg te nemen. Daarnaast zoekt de coalitie vanuit haar (inter)nationale netwerken vernieuwende concepten voor levensloopgeschikt en gezond bouwen, multifunctionele toepassingen van woonconcepten en innovatieve financieringsconstructies’.

Initiatieven ondersteunen, verbinden en ervaringen delen
Een van de aangewezen dorpen is 't Zandt. Dit dorp, gelegen in de gemeente Loppersum, staat voor een grote versterkingsopgave. Bijna een derde van de woningen moet opnieuw worden opgebouwd. Samen met bewonerscollectief ‘Coalitie 't Zandt’ zet de Coalitie Gezond Wonen zich in voor een fijn, levensloopgeschikt en toekomstbestendig dorp. Daarbij is aandacht voor woningen, maar ook voor groen, veilige openbare ruimte, erfgoed en ontmoetingsplekken.Daarnaast is de verbinding tússen initiatieven een belangrijke doelstelling. Zo droeg de coalitie vorig jaar bij aan de aftrap van Zorgzamedorpengroningen.nl, een platform met ruim 120 zorgzame bewonersinitiatieven. Doel van dit platform is om initiatieven in staat te stellen elkaar te vinden en kennis uit te wisselen.
Naast de ondersteuning van initiatieven deelt de Coalitie haar ervaringen ook met een breder publiek. Zo verzorgde de coalitie een workshop over coalitievorming tijdens het congres ‘Slimmer Thuis’ van het Ministerie van VWS en was de coalitie van de partij bij het kennisfestival ‘Ouderen vitaal en zelfstandig’ op 29 november j.l.

2020
Ook in 2020 staat het een en ander te gebeuren. Zo vindt deze maand nog een bezoek plaats aan Ede waar enkele gebouwen zijn verrezen volgens de hoogste standaard voor gezond bouwen; staat er een bijeenkomst op stapel waar de coalitie samen met bewonersinitiatieven op zoek gaat naar de ideale kleinschalige woonvorm en zal in ’t Zandt een gebiedsscan worden uitgevoerd die de basis zal vormen voor het toekomstbeeld van ’t Zand

Meer info? Neem contact op met projectmedewerker Hanneke Lestestuiver via hanneke.lestestuiver@hannn.eu


De Coalitie Gezond Wonen is in 2016 opgericht, geïnspireerd door het congres “Building the future of Health” dat in het UMCG werd gehouden en als doel had architectuur en ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan gezondheidszorg en preventie. De coalitie bestaat momenteel uit de volgende partijen: Noaber foundation, HANNN, NCG, Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, UMCG, VolkerWessels, Van Wijnen, RVO, Health Holland, KAW en Espria Ledenvereniging. In 2018 is een programma opgesteld voor de duur van 3 jaar.
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network