Alles is Gezondheid pledge 'Samen naar een gezonde leefomgeving in Noord-Nederland'

vrijdag 26 oktober 2018

  • HANNN

Onze leefomgeving is van invloed op ons welbevinden en ons gedrag en daarom een essentieel onderdeel van de Noord-Nederlandse Healthy Ageing strategie. Samen willen we in Noord-Nederland werken aan een omgeving die actieve deelname aan de samenleving stimuleert, die ons in staat stelt te ontspannen en ons gezond voort te bewegen. Een leefomgeving met gezonde lucht, bereikbaar groen en gezond eten binnen handbereik waarin we ons verzekerd weten van goede zorg en een stevig sociaal netwerk, met eigen regie als uitgangspunt.

Tijdens ons succesvolle Healthy Ageing congres van Noord-Nederland ‘Samen naar een gezonde leefomgeving’ op 10.10.18 in Leeuwarden werd deze mooie ambitie kracht bij gezet door het gezamenlijk ondertekenen van een Alles is Gezondheid pledge. 
Naast de organiserende partijen Centre of Expertise Healthy Ageing, HANNN, Zorginnovatie Forum (ZIF), NetwerkZON en ZorgpleinNoord sloten ook het Ministerie van VWS, Verslavingszorg Noord-Nederland, Huis voor de Sport Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) die dag aan. 

Een aantal van de actiepunten in deze pledge die de partijen met veel enthousiasme ondersteunen zijn:

  • De jeugd heeft de toekomst. Daarom moet ieder kind dat geboren wordt, de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Daarom dragen wij actief bij aan een rookvrije omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door de inrichting van rookvrije zones en het aanbieden van stop-programma’s voor medewerkers.
  • In de strijd tegen het zittende bestaan, zoeken we naar manieren om een beweegactiviteit onderdeel te maken van de dagelijkse routine. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘Daily Mile’ die op steeds meer basisscholen wordt geïntroduceerd, en de wandellunch.
  • De samenleving wordt steeds complexer met nieuwe sociale verbanden en alternatieve samenlevingsvormen. Wij stimuleren organisatievormen die hier complementair aan zijn, en de kennis en vaardigheden van inwoners en professionals die hierbij van belang zijn. Hierbij kan gedacht worden aan dorpsondersteuners en lerende netwerken.
  • We helpen mensen bij de wens langer en gezonder te blijven wonen en leven in de omgeving van eigen keuze, in alle fasen van hun levensloop. Dit doen we in brede zin: door kennis te delen, mensen van advies te voorzien, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, enzovoorts.

Natuurlijk zijn er nog veel meer activiteiten te benoemen en andere organisaties die zich op specifieke domeinen inzetten. We willen organisaties en initiatieven uit Noord-Nederland dan ook van harte uitnodigen om zich aan te sluiten bij onze ambitie voor een gezonde leefomgeving in Noord-Nederland. Met nieuwe actiepunten en nieuwe organisaties maken we onze ambitie (en de pledge) steeds breder en sterker!

Heeft u interesse om ook bij onze ambitie aan te sluiten? Stuur dan een mail naar allette.snijder@hannn.eu voor meer informatie!
De gehele pledge leest u hier (pdf).

Han de Ruiter - CoE Healthy Ageing
Han de Ruiter - CoE Healthy Ageing
Daan Bultje - HANNN
Daan Bultje - HANNN
Karin Kalverboer - ZIF
Karin Kalverboer - ZIF
Jelly Zuidersma - NetwerkZON
Jelly Zuidersma - NetwerkZON
Ida Grasdijk - ZorgpleinNoord
Ida Grasdijk - ZorgpleinNoord
Simone Smuling - HvdS Groningen
Simone Smuling - HvdS Groningen
Robert de Graaf - Verslavingszorg NN
Robert de Graaf - Verslavingszorg NN
Mark Spit - UMCG
Mark Spit - UMCG
Erik Gerritsen - Ministerie van VWS
Erik Gerritsen - Ministerie van VWS

Wist u al dat HANNN het regionetwerk van Alles is gezondheid… in Noord-Nederland is? Als regiopartner zorgt HANNN voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Organisaties kunnen zich via HANNN bij AiG aansluiten door een pledge te ondertekenen. Wat is uw pledge voor een gezonder Nederland?

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network