8 mooie initiatieven uit Noord-Nederland sluiten zich via HANNN aan bij het netwerk Alles is Gezondheid...!

maandag 12 februari 2018

  • HANNN

Tijdens onze drukbezochte conferentie 'Taal & Gezondheid: wanneer taal een probleem is voor je gezondheid' op 8 februari 2018 in Assen, hebben 8 nieuwe partijen zich via Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) aangesloten bij het netwerk Alles is Gezondheid... (AIG). AIG is het nationale preventie programma gericht op een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Binnen dit programma maken ondernemers, overheden en organisaties afspraken over de bijdrage die zij hieraan zullen leveren.

Door het tekenen van een pledge beloofden de partijen plechtig om zich in te zetten voor een gezonder en vitaler Nederland.

Bekijk de pledges hieronder en ontdek wie de organisaties zijn en wat ze gaan doen! 

EMBRACE Nederland

Muziek als gezondheidsinstrument.
EMBRACE Nederland staat voor muziek, zorg en training. Met diverse (klassieke) muziekprojecten en muzikale interactie wil de organisatie het welzijn van kwetsbare groepen binnen de gezondheidszorg te verbeteren. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie, eenzame ouderen en minder validen of kortom: diegenen die daar de meeste behoefte aan hebben.
Lees hier de pledge van EMBRACE.

EMBRACE Nederland

De Geweldige Wijk Meppel

GeluksBV, Hogeschool Windesheim, Welzijn Mensenwerk en de gemeente Meppel gaan zich samen inzetten voor het effectief verbeteren van de ervaren gezondheid bij (1000+) gezinnen in Meppel, levend op of onder de armoedegrens. Ze passen hiervoor de methodiek van de Geweldige Wijk toe. Met ondersteuning door hun directe leefomgeving en begeleid door getrainde professionals, gaan de gezinnen zelf met de interventies aan de slag. Lees hier de pledge van De Geweldige Wijk.

De Geweldige Wijk Meppel

Drenthe gezond

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners in Drenthe zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te worden.
Via een integrale aanpak wil het netwerk bijdragen aan een Positief Gezond Drenthe.
Uiteindelijk willen de partners bereiken dat 80% van de Drentse bevolking zijn gezondheid als (zeer) goed ervaart. Lees hier de pledge van Drenthe gezond.

Drenthe gezond

Leefstijlkompaz

Gezonde gewoonten, goede gewoonten. Leefstijlkompaz richt zich op gewoontegedrag in relatie tot gezondheid met de bedoeling om gezond gewoontegedrag te bevorderen.
Ze bieden bijvoorbeeld  workshops en online (leefstijl)cursussen voor personen met overgewicht (Afvallen Zonder Zweten) en/of met zittende beroepen (Mind – Zit) en verspreiden kennis over gezond gewoontegedrag en het maken van eigen keuzes. Lees hier de pledge van Leefstijlkompaz.

Leefstijlkompaz

Meppel Actief

Meppel Actief heeft tot doel buurt, onderwijs en sport in Meppel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.
Ze organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit zoals: extra beweegmomenten voor basisschoolleerlingen, het stimuleren van (meer) vrijwilligers voor sportverenigingen en door intermediair te zijn voor het jeugdsportfonds. Tevens zetten ze in op kwetsbare doelgroepen en senioren. Lees hier de pledge van Meppel Actief

Meppel Actief

De Nieuwe Leefstijl

De Nieuwe Leefstijl belooft een ‘’Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen” op te zetten waarin kennis van gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voedselverspilling. Kinderen en hun ouders voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Zo groeit er straks een nieuwe generatie op die gezonde en duurzame voedselkeuzes makkelijker en meer vanzelfsprekend vindt. Lees hier de pledge van De Nieuwe Leefstijl.

De Nieuwe Leefstijl

CC Diagnostics

CC Diagnostics gaat een laagdrempelige laboratoriumtest ontwikkelen waarmee er beter gescreend kan worden naar baarmoederhalskanker en de voorstadia hiervan.
Dit betekent een verlaging van het aantal vrouwen dat onterecht positief op baarmoederhalskanker wordt getest, waardoor er onzekerheid en onnodige zorgkosten worden weggenomen. Ze zetten er op in de test beschikbaar te maken in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Lees hier de pledge van CC Diagnostics.

CC Diagnostics

Jij & Co

Jij & Co wil sociale netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. In de eigen buurt, wijk of stad.
Bijvoorbeeld voor vrouwen die hulp zoeken om te leren zwemmen of fietsen. Of een actie om ouderen die zich alleen voelen te koppelen aan anderen in de buurt. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de RUG vormt een vast onderdeel van elk project. Gelijkwaardigheid en zelfregie zijn uitgangspunten bij elk project. Lees hier de pledge van Jij & Co.

Jij & Co

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network