Congres 'Samen naar een gezonde leefomgeving', wat een dag!

donderdag 11 oktober 2018

  • HANNN

Op 10.10 was het dan zover: de dag van hét Healthy Ageing congres van Noord-Nederland ‘Samen naar een gezonde leefomgeving’. En wat een geweldige dag om op terug te kijken!

Impressie video Congres 'Samen naar een gezonde leefomgeving'
Impressie video Congres 'Samen naar een gezonde leefomgeving'

Samen met Centre of Expertise Healthy Ageing, Zorg Innovatie Forum (ZIF), Netwerk ZON en ZorgpleinNoord wilden we gezamenlijk de aandacht vestigen op het bevorderen van een gezonde leefomgeving in Noord-Nederland. Ruim 500 deelnemers deelden onze ambitie en stroomden al vroeg binnen in het  WestCord WTC Hotel Leeuwarden.

Ruimtelijke ordening, mbo en hbo onderwijs en onderzoek, zorg & welzijn, (sensor)technologie, voeding & beweging en kunst & cultuur vonden elkaar om ideeën en initiatieven aan elkaar te verbinden en het samen te hebben over: ‘Wat kunnen we nog meer doen om de leefomgeving in Noord-Nederland gezonder te maken?
Onder begeleiding van dagvoorzitter Marijke Roskam deelden keynote speakers als Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het ministerie van VWS), Marianne Davidson (ontwikkelaar en manager innovatie bij VolkerWessels) en Ann Heylighen (hoogleraar architectuur aan KU Leuven) hun visie en tijdens diverse workshoprondes en een interactief inspiratieplein werden verschillende initiatieven en concepten gepresenteerd die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. 

De  samenwerking van de vijf netwerkorganisaties werd kracht bijgezet door het ondertekenen van een gezamenlijke pledge van ‘Alles is gezondheid’. In deze pledge benoemen de organisaties toekomstige activiteiten en legden zij hun ambitie  voor een gezond Noord-Nederland vast. Een aantal partijen zoals Verslavingszorg Noord-Nederland, Huis voor de Sport Groningen, VWS en het UMCG sloten zich gelijktijdig aan en we steken in op nog meer partijen die zich in de toekomst bij onze ambitie aansluiten om de beweging zo groot mogelijk te maken!

Onze missie voor 10.10.18 is in ieder geval geslaagd: Met elkaar hebben we het begrip Healthy Ageing in Noord-Nederland nog beter op de kaart gezet, de bewustwording rondom het belang van een gezonde leefomgeving is vergroot en we gaan hier met ons allen actief mee aan de slag!

Dingen mogen mislukken. Waar geen fouten worden gemaakt, wordt niet gewerkt. Noem het geen fout maar een ervaring!

Erik Gerritsen

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network