Meer gezonde jaren

HANNN werkt sinds 2009 aan de ambitie om bij te dragen aan meer gezonde jaren in Noord-Nederland. 

Deze ambitie komt voort uit het gegeven dat de levensverwachting in Noord-Nederland lager is dan het nationaal gemiddelde. De relatief ongezonde leefstijl speelt daarbij een rol en zorgt voor een verhoogde kans op ziektes als obesitas, kanker, COPD, hart- en vaatziektes en diabetes. Daar komt bij dat de Noord-Nederlandse bevolking sterk vergrijst en dat de bevolkingsgroei in verschillende gemeenten op nul staat of zelfs afneemt. Het aantal mensen met een leeftijdgerelateerde (chronische) ziekte stijgt en door de demografische veranderingen dreigt een tekort aan zorg-professionals in Noord-Nederland. Wij kiezen voor een positieve insteek dat inspireert: een langer en gelukkiger leven met de eigen cultuur, normen en waarden als basis.

De genoemde uitdagingen brengen sociale en economische kansen met zich mee op het gebied van Healthy Ageing. Samenwerkingsverbanden, bewonersbedrijven, coöperaties, et cetera kunnen met hun wortels in de samenleving vanuit die gezamenlijke cultuur en energie een trend naar langer en gelukkiger leven in gang zetten.

De (rand)voorwaarden daaromheen ontwikkelen zich vanuit wederzijdse uitwisseling en innovatie. Zo kan de combinatie van technische- en zorginnovatie met aansluiting op de behoeften van de betrokkenen, leiden tot innovatieve woningbouw. Wat betreft healthy lifestyle kunnen bijvoorbeeld health literacy, voeding en technologische ontwikkelingen in zelfmanagement voorzien in de wensen van zowel het individu als de gemeenschap.

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) brengt relevante partijen samen op het gebied van Healthy Ageing. Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden hebben zich aangesloten bij het netwerk om samen te werken aan oplossingen voor een langer, gezonder leven. Het doel is om nieuwe producten, diensten en concepten te ontwikkelen die bijdragen aan preventie, het herstelproces, betere gezondheidszorg en zelfmanagement. Deze innovaties komen van de partners. HANNN verspreidt mogelijkheden door een netwerk van sleutelpartners in verschillende sectoren, organiseert bijeenkomsten omtrent de specifieke mogelijkheden met alle relevante partners in het netwerk, faciliteert het proces van business development, helpt bij het vinden van relevante (Europese) financieringsbronnen en internationale partners en realiseert proeftuinen in de regio. 

Inktvlek

In Noord-Nederland ontstaan steeds meer fysieke plekken die alle eigenschappen in zich hebben om bij te dragen aan meer gezonde jaren. 


Klik op onderstaande links voor meer informatie en een impressie van deze organisaties:

Plaats de Wereld
Toentje
Emmerhout
GRC Groningen
De Doarpstún
Dorpshuis De Kiep
Resto VanHarte Zwiggelte
Centrum de Badde
Klooster&Buren