Emmerhout

Het is jouw wijk, jij mag het zeggen.

De wijk Emmerhout in Emmen wil in 2030 de eerste Blue Zone zijn in Nederland.
,,Ons motto is: in Emmerhout valt niemand tussen wal en schip”, zegt Wytse Bouma, secretaris bij Wijkbelangen Emmerhout.

In de evenementenzaal van bewonersbedrijf ‘Op eigen houtje’ gonst het van de bedrijvigheid. Tafels worden gedekt, etensgeuren verspreiden zich. Klokslag twaalf uur stroomt de ruimte vol. Een grote groep licht‐dementerende ouderen en hun begeleiders schuiven aan voor een warme lunch. Wytse Bouma kijkt tevreden toe. ,,Er wordt hier van alles georganiseerd”, vertelt hij. ,,Bijeenkomsten, een repair café waar mensen hun kapotte apparaten kunnen laten maken, maandelijkse jamsessies en een wandelgroep. Er zijn een paar dansscholen gevestigd, zzp'ers huren hier een werkruimte, we zijn bezig om een moestuin aan te leggen. En in het Eetlokaal kunnen mensen voor zeven euro een gezonde driegangenmaaltijd krijgen. Dat is geen geld, en nog gezellig ook.”

Bewonersbedrijf ‘Op eigen houtje’, gerund voor en door bewoners van de wijk Emmerhout, is gevestigd in een voormalige basisschool. De missie en visie van het bewonersbedrijf zijn geënt op de basisprincipes van Blue Zone. “We willen mensen in beweging brengen, ze inspireren om te werken aan hun kwaliteit van leven”, zegt Bouma. “Eigen verantwoordelijkheid is heel belangrijk. Het is de bedoeling dat mensen zelf activiteiten organiseren en dat ze hun eigen netwerk onderhouden. Daarbij gaan we uit van wat iemand nog wél kan.”

Uit een recent onderzoek blijkt dat 53 procent van de 65‐plussers in de wijk Emmerhout aangeeft eenzaam te zijn. Bouma: ,,Door ons te richten op de vitale oudere, neemt die vanzelf zijn minder vitale buurman onder de arm. Want iedereen kan iets voor iemand betekenen.” 

www.opeigenhoutje.info