Midsummer Event Groninger Huis / regiotafel Anders Oud 2030 Groningen en aansluitend Masterclass Privacy

  • 11:30 uur
  • 18:00 uur
  • Het Groninger Huis, Kerkstraat 42-B, 9636 AC Zuidbroek
  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Midsummer Event Groninger Huis / regiotafel Anders Oud 2030 Groningen
±11:30 – 14:30

Langer zelfstandig thuis wonen met sensortechnologie: hoe brengen we vraag en aanbod in de regio (beter) bij elkaar? Welke knelpunten zien we en welke oplossingen zijn er?
Dit programmaonderdeel bestaat uit een aantal toelichtingen, onder andere over de veranderingen in de zorg en de rol die technologie hierin kan spelen. Daarna wordt ingegaan op de eerste ervaringen van ouderen met de proefwoningen met sensortechnologie van het Groninger Huis. Wat is goed bevallen, en wat kan nog beter? Op deze vragen zullen we, samen met studenten zorgtechnologie van het Noorderpoort, gezamenlijk reflecteren.
Dit onderdeel wordt gecombineerd met de regiotafel Anders Oud 2030 Groningen en wordt verzorgd in samenwerking met het Groninger Huis (Harry Martens), Noorderpoort (Trees Flapper), Healthy Ageing Network Northern Netherlands (Ingrid Prikken) en Anders Oud 2030 (Mirjam Valk en Allette Snijder).

Masterclass Privacy
±15:00 – 18:00

Op 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan. Wat houdt dit precies in, hoe borg je dit in de organisatie, waar moet rekening mee worden gehouden in beleidsvoering en wat zijn daarnaast de praktische knelpunten?
Op deze vragen wordt ingegaan door middel van presentaties en het gezamenlijk bespreken van drie e-health-casussen uit de praktijk rond beeldcommunicatie, sensortechnologie en de inzet van apps. Deze casussen schetsen stuk voor stuk tegen welke privacyvraagstukken wordt aangelopen.  De methodiek privacy by design helpt om deze vraagstukken al in vroeg stadium in beeld te brengen, om zo implementatie van e-health applicaties te versnellen en/of vergemakkelijken. 
Deze masterclass wordt verzorgd in samenwerking met het Groninger Huis (Harry Martens), Rijksuniversiteit Groningen (Trix Mulder en Esther Hoorn) en Lentis (Wim Meiniger en Francis Kroese).

Aanmelden:
Voor aanmelden en vragen kunt u terecht bij Nanuschka Csonka van het Zorg Innovatie Forum, via 050-800 32 45 en info@zorginnovatieforum.nl  
Graag bij aanmelden aangeven of u beide of één van de programmaonderdelen (welke?) wilt bijwonen. Aanmelden kan tot 21 juni 2018.

Kosten
:
Voor netwerkpartners van Zorg Innovatie Forum en Anders Oud 2030 is deelname aan de bijeenkomst gratis. Voor andere geïnteresseerden wordt €50,- (excl. btw) in rekening gebracht voor één onderdeel; of €75,- (excl. btw) voor de volledige bijeenkomst (beide onderdelen).

Bij afmelding na 21 juni zijn wij genoodzaakt €15,= (excl. btw) in rekening te brengen voor reeds gemaakte kosten.
Bij afmelding na 26 juni en bij no show zullen wij met het oog op de organisatie en de gemaakte afspraken m.b.t. catering het volledige bedrag in rekening moeten brengen.