Blue Spots in the Spotlights

maandag 4 juli 2016

  • Blue Zone

De HANNN-ambitie ‘Noord-Nederland als Blue Zone’ geeft zowel een individueel als een collectief perspectief voor Healthy Ageing. Het Blue Zone-concept gaat uit van een positieve insteek en dat inspireert: een langer en gelukkiger leven met de eigen cultuur, normen en waarden als basis. In Noord-Nederland zijn al enkele initiatieven in kaart gebracht die hieraan bijdragen: we noemen ze Blue Spots en we zetten ze graag in de spotlights.

De HANNN-ambitie ‘Noord-Nederland als Blue Zone’ brengt sociale en economische kansen met zich mee op het gebied van Healthy Ageing. Samenwerkingsverbanden, bewonersbedrijven, coöperaties, et cetera kunnen met hun wortels in de samenleving vanuit die gezamenlijke cultuur en energie een trend naar langer en gelukkiger leven in gang zetten. 

HANNN heeft al enkele initiatieven in kaart gebracht die bijdragen aan de Blue Zone-ambitie. Portretten van deze initiatieven en van de mensen die er actief zijn, kunnen individuen inspireren zich aan te sluiten of een eigen droom werkelijkheid te laten worden. De Blue Spots breiden zich op die manier zelf en gezamenlijk uit tot de First Man Made Blue Zone. HANNN is hierin faciliterend en brengt daar waar er behoefte is en mogelijkheden zijn, partijen samen. Zo is er inmiddels een verbinding tussen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland en De Doarpstún Snakkerbuorren.

Via onderstaande links maakt u kennis met een aantal Blue Spots en als u hier klikt, komt u in ons gehele overzicht van Blue Spots.
Plaats de Wereld
Toentje
Emmerhout
GRC Groningen
De Doarpstún
Dorpshuis
De Kiep
Resto VanHarte Zwiggelte

Aandachtsgebieden

Blue Zone