AFGEROND 2017 | Shared training: de Baak's Compact MBA

Shared training: de Baak's Compact MBA

In januari 2017 zal de Life Cooperative een Compact MBA faciliteren voor 10 tot 12 individuen. De training zal worden georganiseerd in Groningen, zal starten in januari 2017 en zal afgerond worden in week 44. Acht verschillende bedrijven hebben zich aangemeld. Door de inkoop via de Life Cooperative is een reële korting georganiseerd. 

Doelstelling

Het opbouwen van een meer samenhangend totaalbeeld van de eigen organisatie vanuit de afzonderlijke vakgebieden en het ontwikkelen van een meer organisatiebrede managementbenadering. Het persoonlijk ontwikkelingsperspectief van de deelnemer binnen de organisatie kan hierdoor ook verder worden aangescherpt en verduidelijkt.

Werkwijze

Om een samenhangend totaalbeeld te kunnen opbouwen van de eigen organisatie, of een relevant onderdeel daarvan, wordt geprobeerd om voor de eigen organisatie een overkoepelend businessmodel/toegevoegde waardemodel/verdienmodel te ontwikkelen waarin de afzonderlijk te behandelen vakgebieden hun plaats kunnen krijgen.

Business coaching

Tijdens het programma wordt jouw strategische vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Hierdoor wordt jouw inhoudelijke expertise uitgebreid. In een individueel gesprek van ongeveer een uur, wordt gekeken naar mogelijke (persoonlijke) dilemma’s die jij tegenkomt bij de implementatie van jouw strategische vraag. Bij aanvang van het gesprek wordt jou gevraagd aan te geven waar jij het over wilt hebben; jij neemt dus zelf verantwoordelijkheid voor het doel en de inhoud van het gesprek. De business coach bekijkt met jou naar verschillende mogelijkheden; in de organisatie of in jezelf.

De Business coachingsgesprekken vinden plaats 30 en 31 januari 2017, locatie wordt nader
bekend gemaakt.
 

Deelnemende leden