Gezamenlijke visie; MedTech in Noord Nederland

Noord Nederland laat op gebied van MedTech veel verschillende geluiden horen (met ontwikkelingen en verschillende focus in Groningen, Roden, Drachten,..), deze willen we graag aan een gezamenlijk MKB-visiedocument koppelen.

Doel: Inzicht in ambities, afstemming, meer eenheid, rolbepaling richting kennisinstellingen en overheden.

Huidige status: Na 17 interviews met belangrijke spelers uit het MedTech veld, kan geconstateerd worden dat er geen inzicht is in de toegevoegde waarde van verbinding. Om nieuwe ideeën richting de markt te brengen, willen de belanghebbenden zien dat de coöperatie het voortouw neemt in de ontwikkeling van een duidelijke keten voor 2 of 3 projecten; Het creëren van synergie en de keten binnen het huidige beleid (bijv Personalized Health). Een implementatieplan wordt ontwikkeld en tijdens de volgende ledenvergadering voorgesteld.

Meer informatie over dit project

Ronald Hesse, Business developer,
E: Ronald@HealthyAgeingCampus.nl 
T: (050) 361 0336