ZonMw-subsidie voor UMCG-onderzoek prikkelverwerking

maandag 12 september 2016

  • Zorg Innovatie Forum

UMCG-onderzoekers van Toegepast GezondheidsOnderzoek (Gezondheidswetenschappen) hebben vier ton ZonMw-subsidie ontvangen voor het onderzoeksproject ‘De sensatie van een goed leven’. Dit project gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking. Bijzonder is dat in het project wordt samengewerkt in een nieuw landelijk netwerk, waarin ervaringsdeskundigen, ouders, begeleiders, leerkrachten, behandelaars, opleiders en wetenschappers informatie verzamelen en delen. Het onderzoek wordt geleid door senior onderzoeker Jeanet Landsman, start in januari 2017 en duurt vier jaar. Het project maakt deel uit van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, dat tot doel heeft de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking te verbeteren.

Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking reageren vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan. Als we beter begrijpen hoe deze mensen prikkels ervaren, kunnen we meer voor hen betekenen. De kennis hierover is echter beperkt en wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak ontbreekt. Daarom wordt om in dit onderzoeksproject een brug geslagen tussen praktijk en wetenschap. Er wordt een methodiek ontwikkeld en getest voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis en een verstandelijke beperking. Doel is een ‘goed leven’ voor hen. De methodiek wordt gratis toegankelijk voor ouders, begeleiders en leerkrachten en gemakkelijk in gebruik.

Lees hier het nieuwsbericht van ZonMw.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum