Welzijn het hoogst in Noord-Drenthe!

maandag 30 oktober 2017

  • HANNN

Niet de grote steden in de Randstad, maar Noord- en Zuidwest-Drenthe zijn de welvarendste regio's van Nederland. Dat staat in een nieuw rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht.

Met welvaart ­bedoelen de onderzoekers in feite welzijn. Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid, woongenot en geluk. Samen vormen die factoren de zogenaamde brede welvaart. 

Geld alleen maakt niet gelukkig, is af te leiden uit dat onderzoek. In Noord-Drenthe is het gezinsinkomen niet veel hoger dan in de rest van het land. Maar inwoners van deze regio zijn zeer tevreden met de eigen woning. Die tevredenheid levert de regio de eerste plaats op in de index. In dit deel van de provincie is de bevolking relatief hoogopgeleid en zijn er weinig geweldsmisdrijven. Ook zijn inwoners van Assen en omgeving tevredener over de balans tussen werk en privé dan elders in het land.

Zuidwest Drenthe neemt de tweede plaats in. De derde regio in de provincie, het zuidoosten, scoort een stuk lager. Hier zijn de mensen lager opgeleid en is de werkloosheid hoger. Toch is de brede welvaart hier hoger dan het landelijk gemiddelde. Drenthe is daardoor onder de provincies koploper met de brede welvaart. 

Op de vraag wat Noord-Drenthe zo bijzonder maakt, geeft Marcel Thijsen, burgemeester van de gemeente Tynaarlo, aan dat dat door de mensen komt. "Er is geen verhuftering. Mensen groeten elkaar en er wordt een praatje met elkaar gemaakt. En daarnaast heb je hier, naast het Geuldal in Limburg, het mooiste landschap van Nederland."

Meer informatie over dit onderzoek en de resultaten leest u hier en op de website van RTV Drenthe.

Schaapsherder op Drentse heide. © Archieffoto ANP
Schaapsherder op Drentse heide. © Archieffoto ANP

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network