VWS neemt eindpublicatie Triple Aim in ontvangst

woensdag 9 mei 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Peter Leeflang en Laura Steentjes van de directie curatieve zorg van het ministerie van VWS hebben de eindpublicatie ‘Triple Aim in Nederland’ in ontvangst genomen. Het rapport is het sluitstuk op een periode van 5 jaar waarin Vilans betrokken was bij 9 proeftuinen voor Triple Aim.

Vilans-adviseurs Barbara de Groen en Stephan Hermsen boden de publicatie aan. De Groen: ‘De eindpublicatie ‘Triple Aim in Nederland’ is een wrap-up van wat er de laatste jaren ontwikkeld is. Er is onder andere te in te lezen welke 6 leidende principes geformuleerd zijn die richting geven aan het proces van Triple Aim. Binnen het traject is een Triple Aim-scan ontwikkeld waarmee snel inzicht kan worden verkregen over manier van werken met Triple Aim. Er zijn verschillende leerbijeenkomsten en congressen gehouden en diverse praktijkvoorbeelden beschreven. De kennis die we hebben opgedaan is geborgd op de online kennisbank langdurigezorg.nl.’

Fundament van de zorg van morgen
Hermsen vult aan: ‘Wij hopen en verwachten dat de opbrengsten van de Triple Aim-beweging bijdragen aan het fundament van de zorg voor morgen. We wensen de beleidsmakers op het ministerie van VWS veel inspiratie toe bij het verder vormgeven van de beweging van Triple Aim.’

Wat is Triple Aim?
Triple Aim is een uit de Verenigde Staten overgewaaid concept voor het duurzaam organiseren van zorg, waarbij 3 doelen tegelijk worden nagestreefd:

  1. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  2. Het verbeteren van de gezondheid van een populatie.
  3. Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

Lees meer over Triple Aim

Voor meer informatie: Barbara de Groen, b.degroen@vilans.nl 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum