VN-luistercafés moeten initiatieven voor inclusie een stem geven

dinsdag 17 april 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Op 24 april a.s. vindt in Emmen het eerste luistercafé plaats. Tijdens deze luistercafés zullen verschillende mensen initiatieven en ervaringen ten gehore brengen op het gebied van inclusie van mensen met een beperking. De luistercafés zijn gericht op inwoners, mensen die actief zijn in lokaal bestuur en andere betrokkenen. De cafés zullen, naast de ervaringsdeskundigen zelf, bijgewoond worden door de (nieuwe) bestuurders en (nieuwe) gemeenteraadsleden van alle Drentse gemeenten.

Het idee voor deze luistercafés is voortgekomen uit een bijeenkomst van het Zorg Innovatie Forum en haar partners op 6 december jl. De ratificatie van ‘Het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ (CRPD) was de aanleiding van deze bijeenkomst. Één van de belangrijkste wijzigingen is de uitbreiding van de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De wet is niet enkel bedoeld voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen die op een bepaalde manier aansluiting missen met de samenleving; bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met gendervraagstukken of armoede. Het verbod op discriminatie is voortaan ook van toepassing op het aanbod van goederen en diensten. Daarnaast moeten bedrijven zorgen dat bijvoorbeeld hun gebouwen en website toegankelijk zijn voor iedereen. De ratificatie van het verdrag betekent dat enkele wetten aangepast moeten worden. Met de wet wordt beoogd dat iedereen in de samenleving mee kan doen in het sociaal leven, verkeer, werk, et cetera. Hindernissen waar mensen tegen aanlopen worden hiermee hopelijk verkleind. Het doel hiervan is dat mensen die op de één of andere wijze beperkt worden in hun deelname aan de maatschappij, net als iedereen, gebruik kunnen maken van de aangeboden goederen en diensten.

De bijeenkomst van 6 december jl. heeft de beweging Noord-Nederland Inclusief voorgebracht. Met deze beweging wordt het VN-verdrag nogmaals op de politieke agenda gezet, door middel van de luistercafés. Tijdens de luistercafés in de drie noordelijke provincies worden initiatieven voor inclusie een podium geboden door mensen uit de doelgroep aan het woord te laten.

Het eerste luistercafé vindt plaats in Emmen (Bewonersbedrijf ‘Op eigen houtje’) op 24 april (16.00 – 18.00 uur).
Als u aanwezig wilt zijn stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt via info@zorginnovatieforum.nl 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum