Uitnodiging Delphi-panel onderzoek ‘Mogelijkheden van DCM ter ondersteuning van de zorg thuis’

woensdag 23 mei 2018

  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Namens Vincent Eijkelenkamp, student bij de Rijksuniversiteit Groningen, nodigen wij u graag uit voor deelname aan een Delphi onderzoek dat verkent wat belangrijke zaken zijn tijdens het invoeren van de Dementia Care Mapping (DCM) methode. DCM is een methode waarbij het welzijn en welbevinden van de persoon met dementie voorop staat. Het Delphi onderzoek, ook panel onderzoek genoemd, wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Watten in mijn Hoofd. De partijen betrokken bij het onderzoek zijn de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), DCM-Nederland en het UMCG.

Steeds meer zorgtaken worden verplaatst naar de thuiszorg. Het is daarom belangrijk om te weten hoe DCM succesvol kan worden toegepast en gebruikt in de thuiszorg. Om hier meer over te weten te komen voeren we een Delphi onderzoek uit. Deze onderzoeksmethode bestaat uit de uitwisseling van ideeën en opvattingen van betrokkenen. In enkele rondes vindt er overleg plaats over onderwerpen waar nog weinig over bekend is. In dit geval de mogelijkheden van DCM in de thuiszorg.

Gezien de rol die u vervult in de Nederlandse thuiszorg, zou uw deelname aan het onderzoek zeer waardevol zijn. De gevraagde investering is beperkt en helpt tot het bereiken van een consensus over welke factoren essentieel zijn voor het verzorgen van persoonsgerichte zorg middels DCM in de Nederlandse thuiszorg.

Concreet verzoeken wij u om deel te nemen aan drie korte onderzoek rondes. In elke ronde ontvangt u een vragenlijst met open en gesloten vragen, waarvan het invullen 20 tot 30 minuten in beslag zal nemen. De door u aangeleverde (ervarings-)kennis en informatie wordt verwerkt in de volgende vragenlijst. Relevante informatie wordt op die manier (anoniem) onder de panelleden verspreid en becommentarieerd, waardoor u onderling steeds meer kennis deelt en samen zo mogelijk toewerkt naar consensus. Uw gedeelde kennis leidt tot aanbevelingen voor de praktijk.

Mocht u nu al vragen hebben of alvast willen reageren, u kunt Vincent telefonisch en per e-mail bereiken: v.eijkelenkamp@student.rug.nl en 06-20103338