Terugblik presentatie ‘Perspectief Groningen 2025’

dinsdag 2 februari 2016

  • HANNN

Een leven lang prettig en gezond leven in de eigen omgeving. Dat is de uitdaging die Daan Bultje namens HANNN aangaat in het kader van "Perspectief Groningen 2025". Op 29 januari presenteerden de Groningse Rabobanken deze visie op een toekomstbestendige regionale samenleving en economie. 

Sfeerimpressie
Sfeerimpressie

Als lokaal en regionaal betrokken partner voelt Rabobank zich medeverantwoordelijk voor de leef- en werkomgeving in Groningen. Met de coöperatie als verbindende kracht hebben de vier Groningse Rabobanken daarom het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een inspirerend toekomstperspectief voor Groningen in het jaar 2025. Afgelopen 29 januari overhandigde Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank, de toekomstvisie aan commissaris van de Koning, Max van den Berg en Rika Pot, voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten. 

Positieve beweging

'We hopen met ‘Perspectief Groningen 2025’ een positieve beweging in gang te zetten om de regionale samenleving en economie duurzaam te versterken', vertelt Wiebe Draijer. 'Hoe gaan we om met de krimp, vergrijzing, zorgaanbod en de aardbevingsproblematiek? Hoe bevorderen we de leefbaarheid? En wat is ons antwoord op de groeiende vraag naar verduurzaming? Door voor deze uitdagende leefbaarheidsvraagstukken de samenwerking te zoeken, gaan we de provincie Groningen klaar maken voor een duurzame toekomst.

Boegbeeld 'Vitaal Groningen'

De verschillende transitiepaden die moeten leiden tot dit nieuwe perspectief, worden getrokken door een Rabobank-directeur en iemand uit het werkveld. Voor 'Vitaal Groningen' werd Daan Bultje gevraagd om als boegbeeld samen met Audrey Antuma, directievoorzitter bij Rabobank Noordenveld West Groningen, aan de slag te gaan. Zij gaan in het komende jaar op verschillende plekken in de provincie Groningen coalities bouwen rond leefstijl, organisatie van zorg en innovatie. 

"Ik ben blij met dit initiatief van de Rabobank. We staan voor de uitdaging een gezonde beweging tot stand te brengen in dorpen en wijken. Daar heb je coalities van scholen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties nodig. De Rabobank heeft het netwerk om hen aan tafel te krijgen. En ik wil vanuit HANNN helpen om vervolgens tot gezonde initiatieven te komen. Zo komen we stapje voor stapje dichterbij de First Man Made Blue Zone" 

Daan Bultje
Rabo topman Wiebe Draijer overhandigt "Perspectief Groningen 2025" aan Max van den Berg en Rika Pot
Rabo topman Wiebe Draijer overhandigt "Perspectief Groningen 2025" aan Max van den Berg en Rika Pot

Kijk op de toekomst

''Perspectief Groningen 2025’ is een prachtig voorbeeld van de medeverantwoordelijkheid die wij allen voelen voor de leef- en werkomgeving in Groningen’, zegt commissaris van de Koning Max van den Berg. ‘Het gaat economisch goed in grote delen van onze provincie. ICT-startups schieten uit de grond, IBM en Google hebben zich hier gevestigd. Dat biedt hoogwaardige werkgelegenheid. Prachtig! Door de aardbevingsproblematiek ligt er een grote opgave om een perspectief op een veilige toekomst voor alle inwoners te realiseren. Ik waardeer het zeer dat de vier Groninger Rabobanken het initiatief nemen om samen met diverse partners de handen in een te slaan. En een perspectief ontwikkelen waarin de vitaliteit van onze bevolking, de samenwerking, de werkgelegenheid en de aantrekkingskracht van Groningen voorop staan. Laten we met zijn allen deze kracht in onze provincie omarmen en zorgen dat Groningen in 2025 kan terugkijken op een succesverhaal.’ Rika Pot vult aan: ‘vanuit het gezichtsveld van gemeenten zie ik het als een uiterst positief signaal dat de Rabobanken de kracht van Groningen centraal stellen. Geen visie met grootse vergezichten voor 2040 en verder, maar een perspectief binnen handbereik! In onze ‘Groningse nuchterheid’ en maatschappelijke zorgen verdwijnt de kracht van Groningen weleens naar de achtergrond. Deze gebiedsgerichte oriëntatie vraagt om gezamenlijke inzet, want dan zeggen we in 2025: ’De kracht van Groningen is Groningen!'

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network