Tellen én vertellen: aanpak rond ouderen in Drenthe

woensdag 23 augustus 2017

  • AndersOud 2030

De Monitor Sociaal Domein levert een deel van de informatie die nodig is voor het leer- en ontwikkelproces in het sociaal domein. Maar ook verhalen, gesprekken, onderzoeken, analyses en duiding zijn nodig voor een goed begrip. Lokaal, regionaal en op landelijk niveau. 

Een voorbeeld hiervan geeft het artikel ‘Multidisciplinaire aanpak rond ouderen in Drenthe’ (zie onderaan dit bericht).

Drie Drentse programma- en traject(bege)leiders vertellen in het artikel over hun integrale aanpak.
Zij constateren als knelpunt onder meer een steeds groter tekort aan zorgpersoneel zoals huisartsen, en een steeds grotere belasting van huisartsen.
Veel ouderen gaan met problemen naar de huisarts die beter passen bij het welzijnswerk (bijvoorbeeld eenzaamheid).

Integrale aanpak noodzakelijk

Dergelijke signalen zijn niet afleesbaar uit verzamelde cijfers, maar vormen desondanks essentiële data voor het transformatieproces. Een integrale aanpak met gemeenten, verpleeghuizen, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, huisartsen, zorgverzekeraars en ouderenorganisaties is noodzakelijk. Hiervoor zijn ook integrale budgetten nodig, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Lees het hele artikel Multdisciplinaire aanpak rond ouderen in Drenthe (VNG, juli 2017, pdf)

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030