Taalakkoord

woensdag 16 september 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Op 7 september is het eerste Taalakkoord van Nederland ondertekend door het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe en ‘Tel mee met Taal’. Met het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ willen de ministeries van OCW, VWS en SZW gezamenlijk tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan. 

Met het Taalakkoord pakken de Drentse gemeenten regie in de aanpak van laaggeletterdheid en nemen zij hun verantwoordelijkheid om samen met andere organisaties het taalnetwerk duurzaam te maken.

Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe bestaat nu uit 48 partijen,  gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen, welzijns- en zorginstellingen. Burgemeester van Aa en Hunze, Eric van Oosterhout, tekende als voorzitter van het bondgenootschap: “Er gaat veel goed in Drenthe, maar we blijven hard werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Alle Drenten moeten kunnen lezen en schrijven.” De gezamenlijke ambitie is om laaggeletterdheid in de komende vijf jaar met 10% terug te dringen.
 

Aanpak laaggeletterdheid in Drenthe

In Drenthe zijn er naar schatting 55.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Dit is 11% van alle inwoners. In heel Nederland is 1 op de 9 mensen laaggeletterd. Daar is iets aan te doen. Iedereen die hulp wil bij leren lezen en schrijven kan zich aanmelden via het telefoonnummer 0800 – 023 44 44. Met het Taalakkoord pakken de Drentse gemeenten regie in de aanpak van laaggeletterdheid en nemen zij hun verantwoordelijkheid om samen met andere organisaties het taalnetwerk duurzaam te maken.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum