Succesvolle conferentie Taal & Gezondheid Fryslân!

donderdag 14 februari 2019

  • HANNN

Met 325 deelnemers en een veelzijdig, interactief programma kunnen we vaststellen dat de conferentie Taal & Gezondheid: ‘wanneer taal een probleem is voor je gezondheid’ op 13 februari in Drachten een succes was!

Naar schatting hebben zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland in meer of mindere mate moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of hun digitale vaardigheden. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Het herkennen van lage taalvaardigheid vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid.

Na de grote belangstelling van de taalconferentie in Drenthe in 2018 hebben we dit jaar weer de handen ineen geslagen om de conferentie Taal & Gezondheid een podium te geven in Fryslân.
Alles is Gezondheid, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Gemeente Smallingerland, Friesland College, GGD Fryslân, St. Lezen & Schrijven, Provincie Fryslân en NDC mediagroep, organiseerden de conferentie in het Fries Congrescentrum Drachten waarbij ruim 325 aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over taal en gezondheid.
Dagvoorzitters Hans Christiaanse (Alles is Gezondheid) en Daan Bultje (HANNN) zorgden ervoor dat het programma en de discussie in goede banen werd geleid.
Duidelijk bleek dat laaggeletterdheid ook in Fryslân een actueel thema is wat erg leeft en waar men zich bij betrokken voelt!

De conferentie werd geopend met inspirerende woorden van de gedeputeerde van Provincie Fryslân, Michiel Schrier waarna sprekers als Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden) en Machteld Huber (onderzoeker bij het Institute for Positive Health) voor verdieping van het onderwerp zorgden.

Vervolgens illustreerden twee acteurs op basis van een aantal stellingen hoe de problematiek zich kan manifesteren in het dagelijks leven en hoe je er wel of juist niet mee om kunt gaan.

De rode draad door het rollenspel was de laaggeletterde Jan uit Bakkeveen die met rugklachten naar de huisarts gaat en vervolgens contact heeft met verschillende zorgverleners en met medisch jargon te maken krijgt.
Op unieke en theatrale wijze lieten de acteurs zien hoe het juist niet zou moeten maar ook wat wel goede opties kunnen zijn.

Vraagstelling 1

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven weten prima zelf keuzes te maken.

Vraagstelling 2

Zorgprofessionals spreken een andere taal dan hun cliënten.

Vraagstelling 3

Er bestaat geen juiste openingszin om te checken of iemand kan lezen en schrijven.

Een panel bestaande uit Tineke Leyten (taalambassadeur), Wouter Heijne (beleidsmedewerker gemeente Smallingerland), Renate van der Meulen (huisarts in Harkema), Maurice de Greef en Machteld Huber gingen samen met het publiek uitgebreid in op de stellingen, wat leidde tot interessante discussies en kritische vragen.

Na dit interactieve gedeelte gaf wethouder van gemeente Smallingerland, Piet de Ruiter het publiek nog een aantal mooie afsluitwoorden mee en werd iedereen uitgenodigd voor een laatste drankje.

WIJ KIJKEN TERUG OP EEN SUCCESVOLLE EN INSPIRERENDE CONFERENTIE EN BEDANKEN IEDEREEN NOGMAALS VOOR ZIJN OF HAAR AANWEZIGHEID EN INBRENG!

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network