Subsidie toegekend voor Triple aim+

woensdag 21 december 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Onlangs er een RAAK Publiek subsidie toegekend voor het project Triple Aim+. Dit project staat voor betere zorg en minder werkdruk door slim organiseren: een handleiding voor teamleiders in de zorg.

De gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging: het verbeteren van de volksgezondheid met behulp van kwalitatief betere en goedkopere zorg. Dit wordt in de zorg de 'Triple Aim' genoemd. Tegelijkertijd is de werkdruk in de gezondheidszorg hoog. Het behalen van deze doelen mag dan ook niet ten koste gaan van de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Dit noemen we 'Triple Aim+.' Daartoe is in een eerder SIA RAAK project ('Zorgarbeidsinnovatie') door het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit een instrument voor teamleiders in de zorg ontwikkeld waarmee ze de werkdruk van het team in kaart kunnen brengen. In dit project ontwerpen we samen met teamleiders een instrument dat hen ondersteunt bij de volgende stap: het ontwerpen van oplossingsmaatregelen.

Het Zorg Innovatie Forum is in dit project werkveldpartner en lid van de stuurgroep.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum