SamenOud: 'Mensen ervaren meer persoonlijk welbevinden en zijn langer zelfredzaam’

dinsdag 25 oktober 2016

Een interview met huisarts Johan Winter en SamenOud-onderzoeker Ronald Uittenbroek.

In het project SamenOud werken eerstelijnsorganisaties nauw samen om (kwetsbare) ouderen persoonsgerichter en daarmee beter te ondersteunen. Onderzoeker Ronald Uittenbroek en huisarts Johan Winter vertellen over hun ervaringen met de succesvolle integrale aanpak.

Eind 2010 zag SamenOud het levenslicht. Anno nu doen ongeveer 1500 senioren van 75 jaar en ouder in de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela mee aan het project. In Zuidoost-Drenthe, waar SamenOud sinds september 2014 draait, staat de teller op zo’n 1.375 deelnemers.

Johan Winter, huisarts in Stadskanaal, meldde zich bijna meteen aan voor het project. 'Ik geloof heilig in de integrale samenwerking met thuiszorg en welzijn om ouderen zo lang en goed mogelijk te ondersteunen.
Bovendien is het bittere noodzaak, willen we als huisartsen de toenemende zorgvraag het hoofd bieden.

Eens per maand overleggen we met ons Ouderenzorgteam. Hierin zitten behalve ik ook een specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige en ouderenadviseur. We bespreken lopende casussen, kijken waar extra inzet van thuiszorg of welzijn nodig is.'

Mede door SamenOud is zijn rol als huisarts veranderd, merkt Johan Winter. 'Tot een paar jaar terug werkte ik vooral klachtgericht. Tegenwoordig praat ik vaker met mijn oudere patiënten, meer en meer op hun eigen initiatief. Geregeld gaat het over Advanced Care Planning, het samen nadenken over mogelijke scenario’s en wat dan te doen of te laten.'

Johan Winter hoort in zijn praktijk en aan de overlegtafel positieve geluiden over de toegenomen kwaliteit van zorg. 'Ouderen worden niet gezonder, net als dat de zorg voor ouderen niet echt duurder of goedkoper is geworden. Wel ervaren mensen meer persoonlijk welbevinden. Ze zijn langer zelfredzaam en daardoor tevredener met zichzelf en hun situatie.'

De ene oudere is de andere niet, dus zijn deelnemers aan SamenOud onderverdeeld in de groepen complexe zorgbehoeften, kwetsbaar en robuust, legt onderzoeker Ronald Uittenbroek uit. 'De ouderen met complexe zorgbehoeften zijn ondanks al hun ongemakken eigenlijk redelijk stabiel. Hier valt door een betere organisatie van zorg soms zelfs nog wat gezondheidswinst te halen. Kwetsbare ouderen vertonen een grilliger patroon, zijn geneigd af te glijden richting complexe groep. Robuuste ouderen zijn de mensen met het Zwitserleven-gevoel: fit, vitaal en sociaal zeer actief. Maar dat kan zomaar veranderen. Voordeel van onze populatie-aanpak is dat we ook ouderen volgen die fysiek weinig tot niets mankeren, maar bijvoorbeeld wel emotioneel of sociaal kwetsbaar zijn.'

Gouden initiatief

SamenOud wordt goed ontvangen. Staatssecretaris Van Rijn liet zich al lovend uit over het 'gouden' initiatief en eind september speelde het project een hoofdrol in RTL4-programma ‘Mij een Zorg’. Dat verbaast Uittenbroek niet: 'De kwaliteit van zorg is door SamenOud de afgelopen jaren toegenomen. Deelnemende ouderen ervaren de persoonsgerichte, geïntegreerde aanpak als positief. Ze geven zelf aan wat hun problemen zijn en worden actief betrokken bij besluitvorming om al dan niet zelf tot oplossingen te komen. Uit interviews blijkt dat mensen meer vertrouwen hebben in zichzelf en de zorg en begeleiding die ze krijgen. Ook kunnen ze beter omgaan met de gevolgen van het ouder worden. De gezondheidsuitkomsten laten tot op heden niet het gewenste resultaat zien. Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Daar is het misschien ook om te doen.'

Lees hier het volledige interview met Johan Winter en Ronald Uittenbroek.

Meer over SamenOud leest u hier.