Samen samenwerken aan de leefbaarheid in de buurt

maandag 16 juli 2018

  • HANNN

Samen maken we de buurt. Dat is de slogan van Mijn Buurt Assen. Mijn Buurt Assen is geen organisatie maar een samenwerkingsverband bestaande uit circa 60 medewerkers van de drie organisaties:

  • Gemeente Assen
  • Welzijnsorganisatie Vaart Welzijn in Assen (onderdeel van de Tinten Groep)
  • Woningcorporatie Actium (met name gericht op sociale huurwoningen in Assen)

Samen zetten zij zich dagelijks in voor de leefbaarheid van de inwoners van de stad Assen. Mijn Buurt Assen bestaat inmiddels vijf jaar. De participatieve aanpak wordt door inwoners zeer gewaardeerd. Onze medewerkers trekken zoveel mogelijk samen op, en samen met inwoners uit de buurten. Dichtbij, bereikbaar en benaderbaar zijn de key succesfactoren van Mijn Buurt Assen.

Gezamenlijke aanpak voordeel voor wijkvernieuwing
Assen heeft grootse plannen als het gaat om wijkvernieuwing. In Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt investeert Woningcorporatie Actium fors in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de huurwoningen door renovatie, sloop en nieuwbouw. Het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen maakt het mogelijk om de plannen van de diverse organisaties voor een buurt te integreren. Op deze manier zijn we in staat om meteen na sloop en nieuwbouw de straten, pleinen en het groen een upgrade te geven.

Mijn Buurt Assen organiseert regelmatig buurtbijeenkomsten. De eerste stap is altijd luisteren naar wensen en knelpunten van de inwoners om deze vervolgens te vertalen in kansen en oplossingen. Een dubbele vorm van samenwerking dus. De bijeenkomsten hebben vaak een inloopkarakter en we bieden eten & drinken aan (in de zomer bijvoorbeeld een BBQ). Hiermee vervullen we onder andere het sociale doel van Mijn Buurt Assen; creëren van verbinding en contact tussen buurtbewoners. Dit blijkt een belangrijke basis te zijn om de leefbaarheid te vergroten.

Mijn Buurt Assen verbindt
Het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen maakt dat we beter zicht krijgen op de buurten en bewoners van Assen. Het directe contact met bewoners zorgt ervoor dat we in staat zijn om individuele en collectieve problematiek te signaleren. Zodra deze problematiek, zoals overlast, eenzaamheid of financiële zorg naar voren komt, is Mijn Buurt Assen in staat om dit aan te pakken. Het Buurtteam van Vaart Welzijn speelt hierbij een belangrijke rol.

Mijn Buurt Assen heeft ook twee (tijdelijke) Buurtinformatiecentra opgericht, in de wijk De Lariks en in de Oude Molenbuurt. Dit verbindt mensen in de buurt. Doordat het echte huizen zijn met een woonkamer, zijn onze professionals op een laagdrempelige manier te bereiken. Hier kunnen ook andere instanties gebruik van maken; de wijkagenten en de arbeidsconsulenten van Werkplein Baanzicht houden er bijvoorbeeld spreekuur. De Buurtinformatiecentra worden volledig gerund door vrijwilligers; ze organiseren er activiteiten (zoals een kookclub, een kledingruil) en er wordt in de (moes)tuinen gewerkt.

Mijn Buurt Assen stimuleert & ondersteunt buurtinitiatieven
Wonen in een groene, veilige en prettige buurt. Dat is wat inwoners graag willen. Mijn Buurt Assen stimuleert inwoners in Assen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een sterkere binding in de buurt. Per jaar honoreren we zo’n 150 initiatieven van inwoners. Zodra een meerderheid van inwoners achter een idee staat, stelt Mijn Buurt Assen geld, mensen of middelen beschikbaar. Dit varieert van de speeltuin opknappen tot het organiseren van een buurtfeest of markt. Initiatieven voor iedereen, door iedereen.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network