Presentatie boek over veranderproces zorg & welzijn tijdens symposium Hanzehogeschool Groningen

dinsdag 10 november 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Donderdagmiddag 12 november vindt het symposium van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen plaats. Tijdens het symposium wordt het boek ‘Krachtig Kantelen in zorg & welzijn’ gepresenteerd om in de toekomst betaalbare zorg te kunnen leveren.

‘Krachten Kantelen in zorg & welzijn’
Louis Polstra, lector Arbeidsparticipatie aan de Hanzehogeschool Groningen en Noor van Leeuwen, adviseur van het Zorg Innovatie Forum bundelen in het boek de kennis die is opgedaan binnen de innovatiewerkplaats Healthy Ageing met hun jarenlange ervaring als ontwikkelaar en onderzoeker in de wereld van zorg en welzijn. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn schrijft in het voorwoord dat ’Krachtig Kantelen’ helpt bij het slagen van de beoogde stelselwijzigingen.

De insteek van het boek is arbeid en organisatie, want de stelselwijziging is pas echt geslaagd als ook de wijze waarop de zorg wordt geleverd en georganiseerd mee verandert. Hierover zijn bestuurders, managers en wetenschappers diepgaand ondervraagd.

Innovatiewerkplaats
Een innovatiewerkplaats (IWP) is een netwerk van kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven, gericht op open innovatie en co-makership.
De IWP heeft het karakter van een 'proeftuin' waarin onderzoekers, docenten, studenten (hbo en mbo) en professionals uit het werkveld gezamenlijk werken aan het oplossen van problemen die men dagelijks tegenkomt in de zorg.

Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
Keynotespeaker is prof. dr. Paul Schnabel, socioloog en eerder o.a. hoogleraar Klinische Psychologie en hoofd onderzoek aan het Trimbos-instituut.
​Het plenaire programma bevat verder o.a. een drietal presentaties van innovatiewerkplaatsen over de resultaten en innovaties. Ook studenten komen aan het woord over hun ervaringen met Healthy Ageing in onderwijs en/of onderzoek.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum