Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie officieel uit de startblokken!

donderdag 16 februari 2017

  • HANNN

Tijdens een feestelijke bijeenkomst vierde Drenthe College op donderdag 2 februari in Assen de officiële start van het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie.

Binnen het practoraat Zorg & (Sensor)technologie werken Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Assen samen met zorginstellingen en het bedrijfsleven aan een u​​niek onderzoeks- en opleidingscentrum waar ontwikkeld wordt vanuit de gebruiker. 

Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers, hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen. 

Vergrijzing en toenemende zorgvraag
De zorgsector in Drenthe heeft te maken met een groeiende zorgbehoefte door de toenemende vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Studenten doen binnen het Practor​aat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers, hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen. Het hele proces biedt ook kansen voor regionale bedrijven. 

Het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie wordt gefinancierd met onder andere subsidie uit het Regionaal Investeringfonds (RIF), subsidie van de provincie Drenthe en gemeente Assen. De aanvraag voor deze RIF subsidie is gebaseerd op de successen van de Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie die vanaf 2015 tot eind 2016 loopt. Deze werkplaats is ook gebaseerd op een brede publiek-private samenwerking en leverde de afgelopen twee jaar prachtige toepassingen zoals het slimme toilet en het 'COPD t-shirt' op. 

Meer informatie over het Practoraat vindt u hier.

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network