Partijen verbinden zich in BeterOud om kwaliteit van leven ouderen te verbeteren

maandag 12 december 2016

  • AndersOud 2030

Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begeleidde op 30 november de feestelijke overdracht tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’.

Deelnemende partijen aan het consortium zijn Habion, KBO-PCOB, Movisie, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast is er nauwe betrokkenheid van Laego en Pharos. ‘Gezamenlijk een structurele verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen in de samenleving realiseren, dat is onze ambitie. We zijn trots dat we met elkaar onze kennis en krachten kunnen bundelen’, zegt Astraia Rühl, directeur kennisnetwerken Vilans en voorzitter van het consortium BeterOud. ‘Gezamenlijk kunnen we zo de wetenschappelijke, politieke en publieke agenda beïnvloeden. Beter oud worden doen we samen.’

Ouderen centraal
Binnen het consortium zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van innovatieve toepassingen voor ouderen. Er zijn onder andere leergemeenschappen, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. In alle activiteiten blijven de wensen van ouderen het uitgangspunt. 

Enorme beweging
BeterOud zet hiermee de lijn voort die het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de afgelopen tien jaar heeft ingezet. Dit programma heeft een enorme beweging op gang gebracht. De vraag wat ouderen zelf belangrijk vinden, is centraal komen te staan in wetenschappelijk onderzoek naar verbetering van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De samenwerking die in de acht NPO-netwerken tot stand is gebracht tussen ouderen, professionals en wetenschappers heeft geleid tot handzame producten met een grote meerwaarde voor de doelgroep. 


Voor het volledige artikel, klik hier.

Staatssecretaris Martin van Rijn draagt NPO over aan BeterOud. Met Betty Meyboom - De Jong, Astraia Rühl en Alex Smits.
Staatssecretaris Martin van Rijn draagt NPO over aan BeterOud. Met Betty Meyboom - De Jong, Astraia Rühl en Alex Smits.

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030