Ouderen laten het belang van participatie zien

maandag 5 december 2016

Keer op keer horen en lezen we dat we ouderen beter moeten betrekken in zorg en welzijn. Wie kunnen dat belang beter laten zien dan de ouderen zelf? BeterOud ging langs bij verschillende ouderennetwerken.

Wat doen de regionale netwerken?

Bij zorg en ondersteuning van ouderen zijn veel verschillende organisaties betrokken. Denk aan huisartsen, apotheken, verpleeghuizen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en gemeenten. Goede afstemming en samenwerking is een voorwaarde voor goede zorg. De regionale netwerken werken aan een betere samenwerking in de regio.

Doelen en taken

De regionale netwerken staan voor een grote uitdaging: het verbeteren van de ouderenzorg. De taken van de netwerken:

  • Gezamenlijk een aantal grote projecten opzetten die de ouderenzorg helpen verbeteren.
  • De wensen van ouderen als uitgangspunt nemen.
  • Nieuwe kennis ontwikkelen over bijvoorbeeld betere preventie, diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg.
  • De opgebouwde kennis landelijk verspreiden, samen met opleidingsinstituten, kennisinstituten, beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties.
  • Organisaties een plek geven in hun regionale netwerk.
  • Ouderen bij het netwerk betrekken.
  • Bestuurlijke afspraken maken met de organisaties in hun netwerk.

Video ouderenparticipatie

De netwerken zetten zich in voor meer ouderenparticipatie in de zorg en welzijn. In onderzoeksprojecten, beleid, in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij de overgang van ziekenhuis naar thuis.

BeterOud ging langs bij een aantal netwerken en vroeg hen waarom het belangrijk is dat ouderen de eigen regie kunnen voeren en dat professionals luisteren naar de stem van ouderen.

Meedoen als organisatie?

Alle organisaties voor zorg en ondersteuning van ouderen in de regio kunnen zich aansluiten bij een regionaal netwerk. En meewerken aan verbeteringen in de zorg en welzijn voor ouderen. Bijvoorbeeld huisartsen, paramedici, regionale ouderenbonden en cliëntorganisaties, gemeentelijke voorzieningen, thuiszorg, apothekers, verzekeraars en verpleeghuizen, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen.

Sinds 2014 coördineert het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) samen met het Zorg innovatie Forum (ZIF) de uitvoering van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Wilt u zich aansluiten bij het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord? Neem dan contact op met allette.snijder@hannn.eu of info@zorginnovatieforum.nl

Meer informatie leest u op de website van BeterOud