Ouderen als pioniers. Zinvol bijdragen aan de samenleving

vrijdag 8 september 2017

  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Veel ouderen blijken zinvol bezig te willen blijven. Iets betekenen voor anderen, een bijdrage aan de samenleving leveren of je inzetten om bepaalde belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat als je niet (meer) werkt of binnenkort met pensioen gaat? Die vraag kunt u in deze cursus concreet gaan invullen. De cursus komt voort uit de Leeskamers Levenskunst (HOVO-cursus) over ‘het nieuwe ouder worden’ in 2016 en 2017, waarop  enthousiast werd gereageerd. Daarom introduceert Denktank 60+ Noord samen met de werkgroep van het EduSenNet-project van de Seniorenacademie een nieuwe cursus waarin de praktische kant voorop staat.

Programma:

  1. Het ‘nieuwe ouder worden’: starre bureaucratie en een dynamische wereld
  2. Ouder worden als donderslag bij heldere hemel
  3. Zingeving: fossilisatie of transformatie
  4. Identiteit en waarden: wat hebt u te bieden?
  5. Tijd beleven: kloktijd, kairos, de tijd als cirkel
  6. Pluktijd: ouderen als pioniers

Docent
Dr. dr. Marianne Vogel (1958), persoonlijke coach/literatuurkenner. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn geeft zij cursussen en begeleidt ze leesgroepen. (m.m.vogel@hotmail.com)

Cursusvorm
6 werkbijeenkomsten

Data en tijd in Hardegarijp
Om de twee weken op maandagmiddag: 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 9 april 2018.
Tijd: 14.00-16.30 uur 

Data en tijd in Beilen
Om de twee weken op vrijdagochtend: 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 april 2018.
Tijd: 10.30-13.00 uur

Cursuskosten: 145 euro
Uiterste inschrijfdatum: 5 januari 2018
Programma: u kunt het programma ook downloaden.

Inschrijving bij IJda Blüm (EduSenNet); e-mail: ijda.blum@outlook.com

Voor uitgebreidere informatie zie: www.denktank60plusnoord.nl