Open huizen NetwerkZON2020 - februari 2017

donderdag 26 januari 2017

 • Zorg Innovatie Forum

De Open huizen NetwerkZON2020 worden georganiseerd door partners van NetwerkZON2020 Zorg en Welzijn met een interdisciplinair (leer)netwerk in ontwikkeling, waarbij verschillende organisaties en disciplines samenwerken voor een doelgroep Healthy Ageing. De partners willen dit netwerk delen en ontwikkelen tot een meer volledig interdisciplinair (leer)netwerk. Hierbij wordt altijd afgestemd en samengewerkt met de samenwerkende onderwijsinstellingen mbo en hbo van NetwerkZON.

Inmiddels is meer bekend over de programma’s van de Open huizen NetwerkZON2020!

 • Open huis NetwerkZON2020 B-Fit
  Oosterparkwijk Groningen is trots op de sterke saamhorigheid. In deze wijk zijn korte lijntjes tussen alle verschillende partijen die een rol spelen in de doelgroep jeugd. Opvang, onderwijs, zorg, bewegen etc. weten elkaar allemaal goed te vinden en zoeken elkaar waar nodig om versterking te creëren. Zo ook middels de interventie B-Fit, preventieve insteek op gezond gedrag.
  Maar waar staat de wijk nu, waar wil het heen in de toekomst en hoe gaan we dat met elkaar bereiken? Tijdens deze bijeenkomst geven wij een kijkje in de keuken van huidige ervaringen maar ook een blik gericht op de toekomst van een gezonde en actieve jeugd en willen wij met elkaar nagaan hoe B-Fit een interdisciplinair, lerend netwerk kan worden.
  Datum: dinsdag 7 februari
  Tijdstip: 15:30 – 18:00 uur
  Locatie: Siebe Jan Boumaschool, Oliemuldersweg 47, 9713 VA Groningen
 • Open huis NetwerkZON2020 Gezondheidsklooster
  Het Gezondheidsklooster is een gezondheidsinformatiecentrum voor iedereen die fit wil blijven. Het centrum bevindt zich in het oude klooster in Hoogeveen. In dit centrum werken verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg en welzijn interdisciplinair samen om het welbevinden van burgers te stimuleren. Binnen het gezondheidscentrum wordt aandacht besteed aan meerdere aspecten van gezondheid en Healthy Ageing vanuit verschillende disciplines. Hoe dit kan worden vormgegeven tot een interdisciplinair leernetwerk, wordt gepresenteerd tijdens het Open huis op 9 februari.
  Datum: donderdag 9 februari
  Tijdstip: 15:30 – 18:00 uur
  Locatie: Het Klooster, Brinkstraat 5, 7902 AC Hoogeveen
 • Open huis NetwerkZON2020 Student Sociaal Team
  WIJ Korrewegwijk is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden, zoals jeugdwerk, ouderenzorg, buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsondersteuning dat zich met name richt op armoede, gezondheid en opvoeding. In samenwerking met de Hanzehogeschool is het Student Sociaal WIJK team opgericht. Hierin werken studenten van de opleidingen HBO-Verpleegkundige, Maatschappelijk Werk en Sociaal Juridische Dienstverlening samen om burgers met hun vraag te helpen – dit kan gaan over bijvoorbeeld juridische zaken, over behoefte aan hulpverlening of over hulp bij het opzetten van een bedrijfje. Tijdens het Open huis kunnen jullie zelf ervaren welke disciplines samen werken en op welke manier een burger met zijn vraag terecht kan bij het Studenten Sociaal WIJK team!
  Let op: bij dit Open huis kunnen maximaal 25 deelnemers aanwezig zijn. Meld je dus snel aan!
  Wie wil kan om 18:00 uur genieten van een maaltijd bij WIJ-Korrewegwijk. De kosten hiervan bedragen tussen de €10 en €12.
  Opgeven kan bij Katinka Reijnders (k.reijnders@netwerkzon.nl

  Datum: donderdag 16 februari
  Tijdstip: 15:30 – 18:00 uur
  Locatie: WIJ-Korrewegwijk, Floresplein 19, 9715 HH Groningen

Opgeven voor deze Open Huizen kan tot maandag 6 februari a.s. 09.00 uur

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum