Studente doet onderzoek naar Digitaal Ouderenpanel

woensdag 17 juli 2019

  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Anouk Rengelink, studente Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft voor het Zorg Innovatie Forum en het Anders Oud 2030 netwerk onderzoek gedaan naar ouderen die willen deelnemen aan een digitaal ouderenpanel.

Digitaal Ouderenpanel

Het Zorg Innovatie Forum biedt ouderen de mogelijkheid hun mening te geven over hoe zij gelukkig en gezond oud willen worden en de thema’s die hierbij belangrijk zijn. Hiervoor is het Zorg Innovatie Forum een digitaal Ouderenpanel gestart om de mening van ouderen te inventariseren. Doordat de vragenlijst digitaal met ouderen wordt gedeeld, kunnen ook de ouderen die te maken krijgen met een afnemende mobiliteit deelnemen. Het digitaal Ouderenpanel richt zich op alle vijfenzestigplussers in de noordelijke provincies: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Resultaten onderzoek 

In totaal hebben er 108 ouderen deelgenomen aan het onderzoek. Zij kregen een tekst te lezen over problemen die kunnen spelen bij ouder worden en informatie over het digitaal Ouderenpanel. Na het lezen van de tekst vulden zij een vragenlijst in. De participanten kregen een van de drie versie van de tekst te zien. Er was een informatieve tekst, een verhalende tekst met een mannelijk personage en een verhalende tekst met een vrouwelijk personage. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een verhalende tekst een positiever attitude en intentie veroorzaakt dan een informatieve tekst. Hetzelfde is getest in dit onderzoek. Echter lieten de resultaten in dit onderzoek juist zien dat de attitude en intentie hoger waren bij de informatieve tekst. Van de 108 participanten heeft 57% aangegeven graag deel te willen nemen. Dit is zeker een resultaat waar wij trots op mogen zijn. 

Meer weten?

Via deze link kunt u meer lezen over het onderzoek van Anouk en kunt u haar volledige scriptie in kijken. Heeft u vragen voor Anouk of wilt u ook deelnemen aan het digitale ouderenpanel of aan één van de andere activiteiten van Anders Oud 2030? Neem dan contact met ons op via info@zorginnovatieforum.nl. Hoe meer mensen in het digitaal Ouderenpanel, hoe groter onze invloed.