Northern Knowledge: kennis RUG en Hanzehogeschool als grondstof voor innovatie

maandag 24 september 2018

  • HANNN

Northern Knowledge: dat is de naam van een unieke ontmoetingsplek tussen partijen uit wetenschap, economie, maatschappij en onderwijs op de Zernike Campus Groningen. De initiatiefnemers willen middels een soort kruisbestuiving noordelijke bedrijven aan de juiste kennis helpen zodat zij kunnen innoveren. 

Northern Knowledge is het nieuwe consortium voor valorisatie en ondernemerschap geïnitieerd door de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen. Kennis optimaal benutten voor innovatie, voor een gezonde, duurzame en sociaal-economisch sterke noordelijke regio. Dat is waar Northern Knowledge zich voor inzet.

Het consortium heeft twee hoofddoelen. Allereerst wil Northern Knowledge laten zien waar en hoe kennis uit de deelnemende organisaties meerwaarde heeft voor de noordelijke regio en voor de maatschappij in brede zin.

UMCG, Hanzehogeschool en RUG zijn betrokken bij een groot aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Northern Knowledge is een etalage van voorbeelden van innovatie en ondernemerschap die hieruit voortkomen en waarin Noord-Nederland onderscheidend is.

Verbindingen tussen wetenschap, economie, maatschappij en onderwijs worden gefaciliteerd en geïntensiveerd. Innovatie ontstaat daar waar kennis gedeeld wordt in een multidisciplinaire omgeving.  Northern Knowledge wil eraan bijdragen dat kennis op díe plek komt waar bedrijven, overheden, instellingen en burgers er behoefte aan hebben. Zo dient kennis als grondstof voor innovatie, voor een gezonde, duurzame en sociaal-economisch sterke noordelijke regio. 

Meer lezen? Kijk dan op de website van Northern Knowledge.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network