Nieuwe vormen van dagbesteding en wonen voor kwetsbare Groningers

woensdag 21 december 2016

  • Zorg Innovatie Forum

€400.000,- voor initiatieven rondom beschermd wonen en opvang

Groningen heeft circa € 400.000,- subsidie verstrekt aan zeven projecten in stad en provincie die op een vernieuwende manier invulling geven aan beschermd wonen en opvang. De pilots leggen de nadruk op de mogelijkheden van mensen en gaan uit van de overtuiging dat gebruikers van beschermd wonen en opvang (veel) meer dan nu een plek in de samenleving kunnen krijgen en gewoon mee kunnen doen. De pilots laten op een treffende manier zien welke innovatieve ideeën er in de samenleving zijn.

De ingediende projecten zijn deze zomer door diverse wethouders en raadsleden uit de provincie beoordeeld. Hierbij moesten de aanvragers vooral aangeven wat er vernieuwend is aan hun project en hoe zij de pilot gaan inbedden in hun regulier zorgaanbod. Ook werd de indieners gevraagd hoe zij zelf de voortgang en resultaten van het project willen monitoren.

Uiteindelijk zijn zeven voorstellen gehonoreerd. Het Innovatie atelier maken onderdeel uit van het meerjarenprogramma “Van Beschermd Wonen naar begeleiding op maat”. Deze regeling voert Groningen als centrumgemeente uit voor de 23 Groninger gemeenten.

Wethouder beschermd wonen en opvang Ton Schroor: “Dit Innovatie atelier beschermd wonen laat op een treffende manier zien welke innovatieve ideeën er in de samenleving zijn. Ik ben blij met deze prachtige initiatieven die leiden tot een cultuur waar inwoners meer verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en elkaar ondersteunen”.

Zeven projecten
ZIENN gaat binnen haar pilot dak-en thuisloze jongeren een instapwoning aanbieden. Bedoeling is dat de jongere vervolgens wordt begeleid naar een reguliere woning. Zowel NOVO als stichting Stoot willen het sociale netwerk van klanten vergroten via sport en bewegen. Doel is een betere deelname aan de samenleving. 

Vier projecten hebben betrekking op het combineren van wonen en werken. Voor Werkpro geldt dat zij zich bij het eerste project richt op jongeren. Het tweede project concentreert zich op opleiding en werk in de zorg voor ex-prostituees en wonen voor oudere drugsverslaafden. Terwille zet bij haar woonvoorziening “MienStee” voormalig daklozen in die vanuit hun eigen ervaring projectdeelnemers kunnen begeleiden. Questcoach gebruikt, tot slot, de samenwerking met studenten en nieuwe Nederlanders om de zelfredzaamheid van haar cliënten te verbeteren.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum