Nieuwe Seniorenvereniging in Haren!

donderdag 25 februari 2016

  • AndersOud 2030

In Haren is sinds januari een nieuwe onafhankelijke seniorenvereniging ontstaan, de Seniorenvereniging Haren (SVH).

Het doel van deze nieuwe club is het bevorderen van sociale contacten tussen de leden door het organiseren van allerlei activiteiten.
Daarnaast zal de vereniging de belangen van de oudere inwoners behartigen. Door ervoor te zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving levert de vereniging een waardevolle bijdrage aan het welzijn van ouderen.

De 7 bestuursleden van de SVH waren voorheen (vrijwel allemaal) bestuurslid van ANBO Haren.  De activiteiten die bij de ANBO georganiseerd werden, worden doorgezet in de SVH. De SVH gaat echter ook op zoek naar nieuwe, moderne activiteiten die meer aansluiten bij de ‘jongere’ ouderen van boven de 65.

Om de landelijke belangenbehartiging veilig te stellen, heeft de SVH zich aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Van de trefwoorden uit de visie van de SVH – verbinding, contact, samen, vooruit- en terugkijken en reflectie – vindt voorzitter Anne Boerma ‘samen’ het belangrijkste. “Vooral in deze veranderde samenleving, waarbij ouderen veel langer thuis wonen, is het belangrijk om samen activiteiten te doen. De andere trefwoorden zijn allemaal waarden die hierbij belangrijk zijn”.

Meer informatie leest u op de website van de Seniorenvereniging Haren.

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030