Nieuwe MOOC voor verbetering voedingszorg rondom welvaartziekten

woensdag 9 september 2015

  • Zorg Innovatie Forum

De opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen gaat vanaf deze maand samenwerken met vier Europese partners om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de voedingszorg rondom welvaartziekten. Door de samenwerking wordt niet alleen een kwaliteitsslag gemaakt in het bestaande onderwijs, maar wordt de opgedane kennis en het ontwikkelde lesmateriaal ook openbaar gesteld voor zorgprofessionals. Op deze manier kunnen niet alleen de studenten, maar ook de zorgprofessionals zich blijven ontwikkelen.

De vijf Europese partners ontwikkelen hiervoor een speciale MOOC (Massive Open Online Course), waarin studenten ervaring kunnen opdoen met casussen uit de praktijk. Zo kunnen ze oefenen met algemene vaardigheden zoals klinisch redeneren, problemen oplossen en interdisciplinair samenwerken. Zowel studenten als docenten gaan in dit project in een internationale en interprofessionele setting aan de slag. De MOOC wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden, maar wordt ook gratis en openbaar toegankelijk voor diëtisten en andere gezondheidsprofessionals.

Welvaartsziekten nemen nog steeds toe, ook in Europa. Voeding speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en behandelen van dergelijke ziektes en dus is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de diëtist. Gezondheidsprofessionals krijgen steeds meer te maken met nieuwe technologie en innovatieve manieren van aanpak in de gezondheidszorg. Door samenwerkingsverbanden te zoeken met (internationale) partners kan het onderwijs op deze ontwikkelingen worden aangepast.

Samenwerkingspartners

  • Oostenrijk: Fachhochschule St Pölten (penvoering)
  • België: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
  • Duitsland:Hochschule Neubrandenburg en Hochschule Fulda
  • Nederland: Hanzehogeschool Groningen

Het project is mede mogelijk gemaakt door gelden uit Erasmus +, het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum