Nieuw project! Embracing Dementia - project EDEN

donderdag 25 april 2019

  • HANNN

HANNN is de Nederlandse partner in het nieuwe Europese project Embracing Dementia, oftewel project EDEN, dat is opgezet om de samenwerking tussen mantelzorgers van personen met dementie en professionele zorgverleners en maatschappelijke initiatieven in dit vakgebied, te bevorderen.

Met een ouder wordende bevolking en een toenemende aantal mensen met dementie, Alzheimer en andere hersengerelateerde ziekten in Europa, is de zorg voor deze personen een belangrijke uitdaging geworden binnen de Europese Unie. Voor deze maatschappelijke uitdaging richten we ons in project EDEN op een gemeenschappelijke aanpak in Europa.

De steun voor mantelzorgers van mensen met dementie is van groot belang voor zowel de persoon met dementie, de naasten zelf en de samenleving.
Als de mantelzorger de taak niet aankan, is de behoefte aan verpleegzorg en begeleid wonen veel groter, wat aanzienlijke financiële consequenties kan hebben.

Het omgaan met mensen met dementie wordt in het EDEN-project gezien als een fundamentele samenwerking tussen lokale professionele zorgverleners, mantelzorgers en maatschappelijke initiatieven. Dit alles om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te bevorderen en te verhogen.

Meer over het project, de beoogde resultaten en de deelnemende partners leest u op onze projectpagina

De resultaten in het EDEN-project worden grotendeels verkregen door co-creatie. Dit betekent dat alle onderdelen en materialen in het project samen met de doelgroepen onderzocht en getest worden.

Bent u mantelzorger van iemand met dementie, een zorgprofessional in dit vakgebied of een maatschappelijke organisatie voor mensen met dementie en/of hun mantelzorgers? En wilt u deelnemen aan een aantal praktijkbijeenkomsten om uw mening en ervaring te delen en de resultaten te testen? Stuur dan vooral een mail naar allette.snijder@hannn.eu

 
 

                              Vergeet dementie, onthou mens

 


Project EDEN valt onder het Erasmus+ programma.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network