Netwerkdag 'Anders Oud in 2030'

dinsdag 6 september 2016

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Nationaal Programma Ouderenzorg - netwerk regio Noord

Samen met ouderen die hebben deelgenomen aan de regiotafels van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) Regio Noord organiseren we op woensdag 2 november de netwerkdag 'Anders Oud in 2030' bij de Health Hub te Roden. 

Juist nu er zoveel wordt gevraagd van ouderen die thuis blijven wonen, is het essentieel dat er aandachtig naar hen wordt geluisterd en dat ze nauw betrokken zijn bij ontwikkelingen die hen betreffen.

Toonaangevende sprekers, korte workshops, culturele belevenissen en interactieve discussies over de ouderenzorg wisselen elkaar af tijdens dit veelzijdige evenement. Op deze dag vervullen ouderen een centrale rol. Kom daarom zeker naar deze inspirerende bijeenkomst!

Gevarieerd programma

Sprekers:
Hoofdinleider is Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij gaat dieper in op ouderenzorg in 2030 en wat dat vraagt van ouderen en professionals. Ook andere vooraanstaande wetenschappers komen aan het woord. Nardi Steverink vertelt over haar inzichten rond groepsempowerment en Marian Verkerk spreekt over aandachtig luisteren tussen patiënt en professional. Natuurlijk zijn er ook verrassende bijdragen van ouderen zelf zoals bijvoorbeeld van Betty Meyboom, voorzitter van de NPO-programmacommissie.

Culturele belevenissen, workshops en discussietafels
De sprekers worden afgewisseld door culturele belevenissen, workshops en discussietafels. De culturele invulling van de dag wordt vakkundig verzorgd door Saskia van de Ree. Zo wordt aandacht besteed aan muziek en dementie, maar ook dans en actieve cultuurparticipatie komen aan bod. Halverwege de dag worden aan discussietafels verschillende thema’s besproken die door de ouderen zelf zijn aangedragen, zoals wonen, mantelzorg, onderwijs en medicijngebruik. Aan het eind van de dag wordt gereflecteerd op de conclusies, stellingen, vragen of dilemma’s die hieruit naar voren komen.

Regiotafels gaan door!

Het is duidelijk dat we aan het begin staan van grote veranderingen rond ouderenzorg. Daarom gaan we door met het organiseren van regiotafels onder de naam Anders Oud in 2030. Hier ontmoeten ouderen en professionals elkaar om samen invulling te geven aan de nieuwe ouderenzorg.

Meer informatie over deze netwerkdag en uw aanmelding leest u hier.                                                                                                     

 

 

Sinds 2014 coördineren Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en het Zorg innovatie Forum (ZIF) gezamenlijk de uitvoering van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord.