Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van zorg

dinsdag 7 juni 2016

  • HANNN

De Noordelijke provincies trekken op met Noord-Duitsland in het creëren van een duurzame en bestendige arbeidsmarkt. In het project ‘Sorgen für, sorgen dass’ zetten ze zich samen in voor het vergroten van de grensoverschrijdende inzetbaarheid van (zorg)medewerkers. Een van de resultaten van het project moet zijn het begeleiden van zo’n 400 Nederlandse en 400 Duitse studenten naar een stageplaats over de grens.

Sorgen für, sorgen dass

Vandaag gaven kersverse gedeputeerde Cees Bijl en de heer Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, samen met een aantal studenten het startsein voor het project ‘Sorgen für, sorgen dass’. ‘Vernieuwing in de Zorg en Welzijnssector creëert kansen voor inwoners. Een van onze collegeambities is om meer banen te creëren, waarbij we zoeken naar maatwerk. Hiermee geven we jongeren op de arbeidsmarkt meer kansen’, aldus gedeputeerde Cees Bijl.

Matchen vraag en aanbod

De focus van het project ligt op samenwerking tussen opleidingen, stagezoekenden en werkzoekenden. Betrokken zijn diverse scholen en zorginstellingen in Noord-Duitsland en Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel (NetwerkZON). De samenwerkende partijen zetten in op onder andere het begeleiden van studenten, het ontwikkelen van een introductieprogramma en het instellen van grensoverschrijdende stagebemiddelingspunten voor het matchen van vraag en aanbod. Een belangrijke meerwaarde van het project is het opzetten van keuzemodulen en opleidingsmogelijkheden aan beide kanten van de grens.

Samenwerking diverse partijen

Het project ‘Sorgen für, sorgen dass’ wordt gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Het project wordt ondersteund vanuit het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network