MKB verrijkt met Lean Six Sigma kennis

dinsdag 12 april 2016

  • Life Cooperative

Afgelopen half jaar is de LIFE Cooperative weer een stapje “rijker “ geworden.  16 Medewerkers uit 14 MKB bedrijven hebben deelgenomen aan een Lean Six Sigma training. 22 Maart hebben zij allen hun Lean Six Sigma Green Belt certificaat mogen ontvangen.  Deze gezamenlijke inkoop van kennis heeft zowel geleid tot verrijking in kennis als een kostenbesparing. In totaal is een besparing van +/-  €40.000 gerealiseerd.  Health Hub Roden heeft de LIFE Cooperative gefaciliteerd in haar behoefte tot opleiding en de training aangeboden.   

Aanleiding
Al snel na oprichting van de LIFE Cooperative kwam de gezamenlijke behoeften aan training naar boven.  Lean Six Sigma bleek een aanknopingspunt voor 14 van de destijds 19 bedrijven om samen in te investeren. Door gezamenlijke inkoop willen de leden van de LIFE Cooperative kostenbesparingen realiseren. Daarnaast is het samen volgen van trainingen een goede basis om elkaar beter te leren kennen en beter zicht te krijgen op potentiële regionale partners. Tot slot verbetert deze gezamenlijke aanpak het “human capital” in Groningen wat uiteindelijk zal leiden tot een verbetering / sterkere positie van de lokale bedrijven.

Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is een populaire methodiek om aantoonbare en duurzame verbeteringen door te voeren in de bedrijfsvoering van organisaties. De focus van het bedrijf wordt teruggebracht naar de kernactiviteiten, de activiteiten waarvoor het bedrijf bestaat. Door minder te focussen op bijzaken worden kosten verminderd, gaat de klanttevredenheid omhoog en wordt de doorlooptijd van het bedrijfsproces verkort. De methodiek is de afgelopen jaren steeds populairder en belangrijker geworden, dankzij het complexer worden van de marktomstandigheden de opkomst van nieuwe technologieën en de noodzaak voor bedrijven om zich aan te passen aan de snel veranderende economische omgeving.

Aandachtsgebieden

Life Cooperative