Meertaligheid in de zorg komt kwaliteit ten goede

maandag 26 november 2018

  • HANNN
  • AndersOud 2030

Wat een mooi artikel stond er in de Leeuwarder Courant over onze regiotafel Anders Oud 2030 Friesland vorige week!
Het thema deze regiotafel was "Wat zijn nu precies de voordelen van meertaligheid en het gebruik van de moedertaal in zorg en welzijn".


De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) vertelde meer over hun onderzoek naar hoe meertaligheid positief kan bijdragen aan een gezond ouder wordend brein. Als meertalige ben je een soort mentale jongleur, omdat je in een gesprek je aandacht moet focussen op een taal, en daarbij een andere taal moet onderdrukken. Dit traint het brein en zou ervoor kunnen zorgen dat het beter om kan gaan met brein-veroudering.

Daarna het woord aan De Afûk. De Afûk zet zich in voor een meertalig sociaal domein waar zowel de Friestalige, Biltse, Stellingwerfse als Nederlandstalige (oudere) in de eigen taal het woord kan doen en een gesprek kan voeren in de zorg. Voor de ontwikkeling van nieuwe tools vroegen ze de mening en ervaringen van de deelnemers over verschillende vraagstellingen.
Is het nodig om het gebruik van de moedertaal in de zorg en welzijn te stimuleren? Wat hebben zorgvragers en zorgverleners daarvoor nodig en welke middelen zouden dan ingezet moeten worden?

Het artikel is hieronder te lezen. Tevens kunt u het digitaal inzien via deze link.

Auteur: Maria Del Grosso
Auteur: Maria Del Grosso

Tevens was er aandacht voor de Tolkenpool Smallingerland die op 1 november dit jaar is gestart. Statushouders en asielzoekers in Drachten die de Nederlandse en Engelse taal goed machtig zijn, gaan als vrijwilligers aan de slag als tolk bij alledaagse gesprekken. Denk hierbij aan het 10 minuten gesprek op school, een aanmelding bij een sportschool, etc. Op deze manier hopen zij de drempel, die asielzoekers of nieuwe Nederlanders kunnen ervaren met de Nederlandse taal, een stuk kleiner te maken en geeft het de vrijwilliger de ruimte om zelf (meer) te oefenen met de Nederlandse taal. Meer over de Tolkenpool leest u hier.

Anders Oud 2030

Anders Oud 2030 is het ouderenprogramma in Noord-Nederland dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. Hun stem is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal.

Dit vraagt om betrokken en persoonlijk contact in samenwerking tussen ouderen en professionals. Anders Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol.
Met de activiteiten die Anders Oud 2030 organiseert, worden de (diverse) stemmen van ouderen gehoord, gebundeld en vertaald naar wat dit voor verschillende beroepspraktijken betekent. Meer hierover leest u hier.

Anders Oud 2030 wordt gecoördineerd door Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en het Zorg Innovatie Forum (ZIF).