Martin Sitalsing nieuwe voorzitter Zorg Innovatie Forum

vrijdag 1 juli 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Martin Sitalsing is vanaf 1 juli de nieuwe voorzitter van het Zorg Innovatie Forum. Hij is hiermee de opvolger van René Paas, die zijn voorzitterschap moest beëindigen wegens zijn nieuwe functie als Commissaris van de Koning van Groningen.
Martin Sitalsing past door zijn brede achtergrond heel goed bij de koers van het ZIF. 

In de komende jaren zullen we verdergaan met de implementatie van initiatieven die kwetsbare burgers ondersteunen. Beperkingen op lichamelijk, mentaal en sociaal gebied zijn van grote invloed op het dagelijks functioneren van mensen. Hierdoor kunnen zij zich soms niet geheel op eigen kracht redden. In de eerste instantie kan daarbij ondersteuning worden geboden door mantelzorgers en naasten. Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor professionals, en die zijn in ons netwerk breed geschakeerd vertegenwoordigd. Dat maakt het ZIF-netwerk, met momenteel 41 leden, ook zo uniek. 

De samenleving schudt op zijn grondvesten. In het transformatieproces zijn we allen op zoek naar onze nieuwe rollen en verantwoordelijkheden, maar ook naar de infrastructuur die daarbij past. Burgerkracht en eigen regie… Wat vraagt dat van mensen die in kwetsbare situaties verkeren en van hun naasten? Welke rollen en verantwoordelijkheden kunnen mensen zelf oppakken en wat vraagt dat van professionals? Informele en formele relaties en samenwerkingsverbanden ontmoeten elkaar en hebben elkaar nodig bij grote maatschappelijke uitdagingen met veel nieuwe kansen. Via het uitwerken en uitvoeren van innovatieconcepten blijft het ZIF met zijn netwerk concreet invulling aan geven. Kennisdeling en actieve participatie zijn daar onlosmakelijk aan verbonden.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum