Mantelzorgers bij mensen met dementie blijven problemen ervaren maar hebben ook positieve ervaringen

dinsdag 13 november 2018

  • HANNN
  • AndersOud 2030

De Dementiemonitor Mantelzorg 2018 is verschenen
Meer dan de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie in Nederland ervaart problemen met hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Ook voelen zij zich bijna twee keer zo vaak eenzaam als mensen uit de algemene Nederlandse bevolking.
Dat blijkt uit de zesde editie van de Dementiemonitor Mantelzorg, een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel. Dit jaar werden 4.459 mantelzorgers bevraagd over ondersteuning, belasting, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven.

Samenvatting
1. Mantelzorgers van mensen met dementie zijn relatief vaak eenzaam
2. Mantelzorgers zorgen meer dan in 2016, maar voelen zich minder vaak overbelast dan in 2016
3. Meer kans op ontspoorde mantelzorg bij vermindering sociale contactmomenten
4. Mantelzorg geeft ook positieve ervaringen
5. Mantelzorgers vragen nog weinig hulp van buren of vrienden
6. Minder begrip onder mensen die verder afstaan van een persoon met dementie
7. Het aanbod aan zorg en ondersteuning krijgt een ruim voldoende
8. Mantelzorgers vaak niet gewezen op hun recht op casemanagement dementie
9. Nieuwe technologische hulpmiddelen worden weinig gebruikt
10. Vast personeel dat de persoon met dementie goed kent is nodig in zorginstellingen
11.Nog steeds onvoldoende, passende activiteiten in zorginstellingen 

Gegevens Provincie Groningen en hoe verder (13 november 2018)
Er komt nog een afzonderlijk rapport over de Provincie Groningen. Daarbij is nu al bekend dat de respons per gemeente te laag is om daar een conclusie uit te kunnen trekken. Het rapport biedt wel ondersteuning is aan de belangenorganisaties en de gemeenten om door te blijven gaan met aandacht te blijven geven aan mantelzorg; daarbij ook goed bekend te maken dat er mantelzorgondersteuning is.
Daarmee pro-actief bevorderend dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er overbelasting bij mantelzorgers ontstaat zodat zij minder risico krijgen op uitval en de mensen met dementie (nog) eerder naar een verpleeghuis moeten gaan.

Lees meer in Dementiemonitor 2018 Mantelzorgers over ondersteuning en de impact over hun leven of op de website http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/mantelzorg-ondersteuning-mantelzorgers/