Kennisvouchers voor ZonMw-programma Op één lijn

woensdag 22 juli 2015

  • AndersOud 2030

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Door toename van het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de zorgvraag toe, terwijl er tegelijkertijd hogere eisen aan kwaliteit en transparantie worden gesteld.

Een zorgvraag kan voorkomen worden door vroegtijdig in te spelen op specifieke gezondheidsrisico’s in de lokale bevolking. Dat vraagt om meer samenwerking tussen de klassieke domeinen van preventie, zorg en welzijn. Het ZonMw-programma Op één lijn heeft de ontwikkeling van stevige organisatiestructuren rond samenwerking in de zorg dicht bij huis ondersteund. In 67 praktijkprojecten is ervaring opgedaan met organisatieontwikkeling en samenwerking. Om de succesvolle resultaten van deze Op één lijn projecten over te dragen, biedt het ZonMw-programma Op één lijn implementatieondersteuning in de vorm van Kennisvouchers.

Kennisvouchers
Met een Kennisvoucher kunnen zorgaanbieders en welzijnsorganisaties een adviseur inhuren, bijvoorbeeld de projectleider van het voorbeeldproject, om hen te begeleiden bij de vertaling van de resultaten van een voor hen interessant voorbeeldproject naar hun eigen praktijksituatie. Er wordt als het ware kennis en expertise ingehuurd van een succesvol Op één lijn project, met als doel deze resultaten in een andere organisatie te ontwikkelen en te borgen. 

Voor wie?
De Kennisvouchers zijn bedoeld voor zorgaanbieders en welzijnsorganisaties en in totaal stelt ZonMw circa 40 Kennisvouchers beschikbaar. U kunt deze aanvragen via het online aanmeldformulier, waarin u aangeeft in welk voorbeeldproject u geïnteresseerd bent. De Kennisvoucher is geldig tot 1 december 2015.

Een Kennisvoucher aanvragen? Lees hier dan verder hoe u deze snel en eenvoudig kunt aanvragen.

Meer informatie over de criteria vindt u in de flyer 'Op één lijn Kennisvouchers' (pdf)

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030