Kennisagenda 'Gezond ouder worden'

woensdag 8 maart 2017

  • Zorg Innovatie Forum

Donderdag 2 maart 2017 heeft ZonMw de kennisagenda 'Gezond ouder worden' gepubliceerd. Wij nodigen u van harte uit om via een digitale vragenlijst aan te geven welke kennisvragen u het belangrijkste vindt!

Ontwikkeling kennisagenda
ZonMw heeft de agenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s en in de huidige agenda dus niet meegenomen hoeven te worden. Middels een tweede digitale raadpleging van 8 tot 22 februari hebben wij het veld nogmaals de gelegenheid gegeven de kennisagenda aan te vullen met ontbrekende vragen. Op basis van de ontvangen aanvullingen is het concept opnieuw bijgesteld.

Prioritering (2 tot 24 maart)
We zijn nu aanbeland bij de prioriteringsfase waarin we het belang en gewicht van de kennisvragen willen vaststellen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving hebben wij, op verzoek van velen, besloten de reactietermijn te verlengen om meer mensen de kans te geven hun bijdrage te leveren. Van 2 t/m 24 maart 2017 kunt u aangeven welke kennisvragen u het belangrijkste vindt; de vragen zijn onderverdeeld per domein / thema. Wij gaan u ook vragen aan te geven tot welke stakeholdergroep u behoort (burger, zorgprofessional, werkzaam in beleid of onderwijs, onderzoeker, verzekeraar etc.). Op die manier krijgen we zicht op wat de verschillende stakeholders het belangrijkste vinden in de kennisagenda. Dat zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor een gespreksronde langs de stakeholders waarin we hun betrokkenheid willen vergroten voor de uitvoering van de kennisagenda.

Meer informatie

Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en u bent welkom om dit bericht verder te verspreiden in uw netwerk!

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum