JMZ PRO

dinsdag 13 december 2016

  • Zorg Innovatie Forum

JMZ pro is een landelijk netwerk van organisaties en professionals die werken met jonge mantelzorgers. Vanuit het ZIF is René van der Most ambassadeur voor dit netwerk. Bij JMZ pro wordt kennis gedeeld en gewerkt aan pleitbezorging richting overheden en onderwijs. Op 1 december werd een bijdrage geleverd aan een werkconferentie “jongeren hebben heel wat in hun (mantelzorg) mars”. Voor veel kinderen die zorg dragen is dit de gewoonste zaak van de wereld. Dat geldt ook voor de ruim 30.000 tot 40.000 jonge mantelzorgers in de provincie Groningen. Hoe kun je de ondersteuning aan jonge mantelzorgers (nog) beter vormgeven? Hoe sluit je optimaal aan bij hun wensen en behoeften? Met deze vragen kunnen professionals bij instellingen (zorg, welzijn, onderwijs) en beleidsmakers van gemeenten De werksessie werd georganiseerd door de provinciale werkgroep Groningen.
Meer informatie: vandermost@zorginnovatieforum.nl

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum