Installatie Eric Blaauw als lector Verslavingskunde bij de Hanzehogeschool Groningen

dinsdag 20 december 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Op woensdagmiddag 11 januari wordt dr. E. (Eric) Blaauw door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen officieel geïnstalleerd als lector Verslavingskunde. Het unieke aan het lectoraat Verslavingszorg is dat het zich vooral richt op de mogelijkheden om de directe omgeving in te schakelen bij de zorg aan cliënten.

Het lectoraat
Bij verslaving hebben mensen vaak het contact met andere mensen verloren.; alle aandacht is gericht op het verslavende middel. Binnen de verslavingszorg wordt wel geprobeerd om contacten met familie en buren te herstellen, maar hulpverleners vinden het moeilijk om bij mensen met ernstige verslavingsproblematiek de omgeving erbij te betrekken. Dit omdat de problemen zeer complex zijn of omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn. Daarnaast krimpen de zorgbudgetten en zijn er veel veranderingen in de zorg gaande (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet).
Het lectoraat Verslavingskunde gaat zich op deze ‘missing link’ richten. Doelgroep zijn verslaafde mensen met een complexe problematiek, waarbij ook de ouders of partners kampen met een verslaving. Vaak hebben deze mensen ook te maken met politie en justitie. In essentie is de doelstelling van het lectoraat om de omgeving van de cliënt te versterken, zodat die meer steun kan bieden aan de cliënt, en om de cliënt te versterken zodat die hulp kan vragen aan zijn omgeving.
Vanuit het netwerk verslaving en het forensisch werkveld is veel belangstelling voor dit nieuwe lectoraat.
Het embedded lectoraat Verslavingskunde valt onder het lectoraat Rehabilitatie en Maatschappelijke Participatie van de Academie voor Sociale Studies. Ook de Academie voor Verpleegkunde investeert in de onderzoekers die aan dit lectoraat verbonden zijn.
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) wil de kwaliteit van zorg blijvend verbeteren. Onderzoek doen en de opleiding van haar medewerkers, studenten en die van collega-instellingen in de zorg, is daar een middel toe. Om die reden investeert VNN in dit Bijzonder Lectoraat dat zich richt op verslaving en de context van de cliënt.

De lector
Eric Blaauw (1965) studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op de zorg voor arrestanten in politiebureaus. Daarna verrichtte hij onderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum onder arrestanten, gedetineerden en tbs’ers op het gebied van stalking, suïcides, psychopathologie, psychopathie en forensische verslavingszorg. Vanaf 2008 werkt hij bij VNN als senior onderzoeker en forensisch gezondheidszorgpsycholoog.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum