Het potentieel van Europese regio’s om EIT Health innovaties op te schalen

donderdag 19 mei 2016

  • HANNN

Vanaf december 2014 is het UMCG partner in het European Institute for Innovation and Technology netwerk (EIT Health); een pan-Europees super cluster van 144 academische en industriële partijen met als gezamenlijke missie om innovaties op het gebied van Healthy Living & Active Ageing dichter naar de markt te brengen. Bij alle activiteiten in dit netwerk (educatie, innovatie, ondernemerschap) is samenwerking over de grenzen van eigen land voorwaardelijk en wordt veel waarde gehecht aan het betrekken van het midden en klein bedrijf, wat (terecht) gezien wordt als de motor van de Europese economie.

Het UMCG en de regio Noord Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en laten via HANNN een samenwerking tussen academie en bedrijfsleven zien die niet onopgemerkt is gebleven, ook niet in het EIT Health netwerk.

Om in levende lijve te ervaren hoe de Noord Nederlandse regio zijn drie-sterren Reference Site titel verkregen heeft, en te bekijken hoe onze best practices aangaande samenwerking tussen academie en bedrijfsleven inspiratie kunnen bieden voor uitrol binnen het EIT Health netwerk, zal op 3 juni de CEO van EIT Health, Sylvie Bove, deelnemen aan het congres. Samen met andere Reference Sites gaat zij in gesprek over hoe het EIT Health netwerk podium kan bieden voor deze innovatieve regio’s, iets dat de Europese zichtbaarheid zeker ten goede zal komen.

Doelen van EIT Health voor 2016-2018

Over de workshop
Tijdens de workshop worden de mogelijkheden voor Europese regio’s binnen EIT Health verkend. Presentaties van bedrijven en regio’s die stilstaan bij de meerwaarde van EIT Health voor hun organisatie worden gevold door een sessie met als doel concerete samenwerkingen te realiseren tussen EIT Health en deelnemers van de workshop.

Aanmelden
Indien u wilt verkennen hoe uw regio kan profiteren van een samenwerking met EIT Health, ontvangen we graag uw e-mail via Ivana.Martinovic@hannn.eu. De sessie vindt plaats op vrijdag 3 juni van 13:00 tot 15:00 uur in het UMCG.

Meer informatie over EIT Health: www.eithealth.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network